မကၠဆီကိုတံတုိင္းပုံစံသို႔ ထရမ့္ လာစစ္ခ်ိန္ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား စု႐ုံးေရာက္ရွိေန

.

 

ဆန္ဒီယာဂို၊ မတ္ ၁၄ ။         ။ မကၠဆီကိုနယ္စပ္တြင္ ကာရံမည့္ နယ္ျခားတံတိုင္း၏ ေရွ႕ေျပးပုံစံအတြက္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခ်ိန္တြင္ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား စု႐ုံးေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။

ဆန္ဒီယာဂိုတြင္ မတ္ ၁၃ ရက္က သမၼတယာဥ္တန္း ျဖတ္သန္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ခံသူမ်ားက စု႐ုံးရွိေနသကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကလည္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည္။

ထရမ့္အေနျဖင့္ ၎၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေပၚလစီမ်ားသည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေျခအတင္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ၾကားမွ ကယ္လီဖိုးနီးယားသို႔ သမၼတအျဖစ္ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ တီဂ်ဴယာနာမွ ဆန္ဒီယာဂိုအထိ နယ္စပ္ခြဲျခားမ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ျပည္သူရာေပါင္းမ်ားစြာက စု႐ုံးေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေျပးတံတုိင္းပုံစံ ရွစ္ခုသို႔ ထရမ့္လာေရာက္ရာ ဧရိယာကို ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး  ရဲႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔တို႔က လူထုအား ထိန္းသိမ္းေနရသည္။

သမၼတ ယာဥ္တန္းျဖတ္သန္းရာ တစ္ေလွ်ာက္က ောထက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို ရဲက အတန္းထားကာ ခြဲထားရသည္။

ႏွစ္ဖက္စလုံးက သမၼတ ယာဥ္တန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္တြင္ မကၠဆီကိုႏွင့္ အေမရိကန္အလံတို႔ကို ေ၀ွ႔ယမ္းကာ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။