ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေမးခံေနရ

.

 

မတ္ ၁၄ ။              ။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လီေျမာင္ဘတ္အား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္က စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ လီေျမာင္ဘတ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းခဲ့စဥ္ကာလအတြင္းက ၎၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိထားခဲ့သည္ဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက ေပၚထြက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ညီမွ်သည့္  ျခစားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သမၼတေဟာင္း လီ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက စံုစမ္းေမးျမန္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသည့္ သမၼတေဟာင္း ေလးဦးစလံုးမွာ ရာဇ၀တ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေမးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြဲခ်က္တင္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရလ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

" ခုလိုမ်ဳိး ျပည္သူေတြကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေစခဲ့မိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္၊ ခုခ်ိန္မွာ ေတာင္ကုိရီးယားျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေနထုိင္မႈဘ၀ေတြဟာ တကယ္ပဲ ခက္ခဲေနၾကပါတယ္၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနက စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေနပါတယ္" ဆိုၿပီး ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားရံုးကို စစ္ေမးခံဖို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ သမၼတေဟာင္း လီက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသြားသည္။