ပူတင္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ရုရွ ျပည္ေျပးတစ္ဦး လန္ဒန္မွာ ပေဟဠိဆန္စြာ ေသဆံုး

.

 

မတ္ ၁၄ ။                 ။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ရုရွအဓိကအတိုက္အခံ ေဘာရစ္ ဘီရီေဇာ့ဗ္စကိုင္း၏ လက္တြဲဘက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ရုရွ ျပည္ေျပးတစ္ဦးအား ယခုအခါ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေသဆံုးလ်က္သား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ ရုရွ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ၎ေသဆံုးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ရုရွစပိုင္ေဟာင္းတစ္ဦး ယင္းႏိုင္ငံတြင္ ဓာတုအဆိပ္ခတ္ တိုက္ခုိက္ခံထားရသည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနစဥ္မွာပင္ ယခုက့ဲသုိ႔ ေနာက္ထပ္ ရုရွ ျပည္ေျပးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ နီကိုလုိင္ ဂလူရွေကာ့ဗ္၏ ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ရုရွ ႏွင့္ပတ္သက္ေနသူမ်ား သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေသဆံုးထိခိုက္ေနမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစုိးရက ေျပာသည္။

ယခု ေသဆံုးသြားသည့္ ဂလူရွေကာ့ဗ္သည္ ဘီရီေဇာ့ဗ္စကိုင္းပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ၎၏  မတ္လ ၁၂ ရက္က လန္ဒန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ    ေနအိမ္တြင္ ေသဆံုးေနသည္ကို သမီးျဖစ္သူက ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂလူရွက္ေကာ့ဗ္၏ အေလာင္းတြင္ လည္မ်ဳိညွစ္ခံထားရသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားေတြ႕ရသည္ဟု မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာေၾကာင္း ရုရွ သတင္းစာတစ္ေစာင္က ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုထက္ထိ ၎မွာ အသတ္ခံရသည္လား သို႔မဟုတ္ ၎ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္းလား တိတိက်က် မသိရေသးေပ။

ယခု ဂလူရွေကာ့ဗ္ ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္က စပုိင္ေဟာင္း ဆာဂ်ီ စကရီပယ္လ္ တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ ဆက္စပ္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသြားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရုရွစပိုင္ေဟာင္း အဆိပ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အေျခအတင္ျဖစ္လာေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယမန္ေန႔က ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚခဲ့ရေၾကာင္း ရုရွႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။