"တိုက္လိပ္ အေကာင္ ၃၀ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းလႊတ္"

.

(ဓာတ္ပုံ၊ေတာင္ေပၚက်ား)

 

မႏၲေလး၊မတ္ ၁၃ ။       ။ မ်ိဳးသုဥ္းရန္အေနအထားျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသရင္းဖြားမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေသာ တိုက္လိပ္ အေကာင္ ၃၀ ကို မတ္လ ၁၃ရက္၊နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတို္င္းေဒသႀကီး ခႏၱီးခရိုင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္းလင္းဖားေက်းရြာအနီးတြင္ လႊတ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(လင္းဖားလိပ္စခန္းတာဝန္ခံ)ကိုဖိုးငယ္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔တိုက္လိပ္မ်ားလႊတ္ျခင္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာ၊ သားငွက္ထိိန္္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ လိပ္မ်ဳိးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ (TSA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"သူတို႔ကို လႊတ္တယ္ဆိုေပမယ့္ လံုးဝႀကီးလႊတ္လိုက္တာမဟုတ္ပဲ ၿခံခတ္ထားတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမစ္ထဲ တိုက္ရိုက္လႊတ္လိုက္ရင္ ပိုက္ေတြ ညိွမွာဆိုေတာ့ နွစ္လေလာက္ ၿခံေခတ္ၿပီး ျမစ္သဘာဝကို သိေအာင္ထားထားေသးတယ္။ဟု သားငွက္ထိိန္္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)(လင္းဖားစခန္း)တာဝန္ခံ ကိုဖိုးငယ္က ေျပာသည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းလႊတ္သည့္ အေကာင္ ၃၀ အနက္ ၁၀ေကာင္ကို Telemetry စက္တပ္ဆင္ထားသည္။ထိုသို႔တပ္ဆင္ေပးရျခင္းမွာ ျပန္လည္ေျခရာခံႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းသို႔ တိုက္လိပ္မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ေကာင္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ေကာင္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထဲတြင္ အေကာင္ ၆၀ ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္ ၃၀တို႔လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႔ရွိရသည့္ ေဒသရင္းဖြားမ်ဳိးစိတ္ (Batagur trivittata) ျမန္မာ့တိုက္လိပ္ (ေခၚ)လိပ္ခုံးမွာ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ အဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရွားပါး လိပ္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ဧရာဝတီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေပါမ်ားစြာေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လိပ္ဥမ်ားအား ေဖၚယူစားသံုးျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လိပ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးစားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားတြင္ၿငိ၍ ေသဆံုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္သာေတြ႔ရေတာ့ေၾကာင္းသိရသည္။