NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္သိမ္းေျမမ်ား လံုၿခံဳေရးအရ ျပန္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီးေျပာ

.

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ (ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္(၁၃၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူထားေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ဧကအား ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ဧကသည္ တပ္ေျမသိမ္းယူစဥ္ကပင္ ယာယီေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ၊ သုႆန္ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး သုႆန္ေျမကိုလည္း ေျမေနရာသစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျပာသည္။

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္(၁၃၁)ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူရာတြင္ ပါဝင္သြားေသာ နမ့္ကံုးေရကန္ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၁ဧကႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ စုိက္ခင္း ၁၆၅ဧကအား အမ်ားျပည္သူ လူထုပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္က မတ္လ ၁၃ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ ကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီးက လာေရာက္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က “တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမေပးမိန္႔ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မရွိျခင္း၊ တပ္ရင္း၏ အေဆာက္အဦ စက္ပစ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအရ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း” လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမးခြန္းပါ ေျမေနရာမ်ားသည္ အမွတ္(၁၃၁)ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ တပ္ပိုင္ေျမ ၅၈၀ဧကအတြင္းပါဝင္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၀၄ခုႏွစ္၊ ဇန္ဝါရီ ၁၅ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၂၀၀/၁-၅/ဦး ၁ ျဖင့္ ေျမေပးမိန္႔ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ဧကဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တပ္ေျမသိမ္းယူစဥ္က ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ ၁၅ဧက၊ သုႆန္ေျမ ၃ဒႆမ ဧကႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ၅၆၁ဒႆမ ၅ဧက ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ဆိုသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာ ေတာသူေတာင္သားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိ႐ိုးဖလာအတုိင္းသာ လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီး အေထာက္အထား လုပ္ကိုင္ရမွန္းလည္း မသိဘဲ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေမးခြန္းရွင္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

 "သူ(ဒုဝန္ႀကီး)က ေတာင္ယာေျမ မဟုတ္ဘူး။ သုႆန္ေျမျဖစ္တယ္ ဘာညာနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းျပၿပီး ေျပာတာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလုထုေတြက ေတာသူေတာင္သားမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာမွလည္း နားမလည္ဘူး။ ဒီေျမေတြကို ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံလုပ္ရမယ္ဆိုတာလည္း ဘာမွလည္း မသိဘဲ ဒီအတုိင္း ေနလာၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ သိမ္းဆည္းတဲ့အခါ ပါသြားတာ” ဟု ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ဒီလို သိမ္းဆည္းခံရတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုကေတာ့ အဲ့ဒီ ေတာင္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔က အခက္အခဲေတာ့ ရွိတာေပါ့" ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ နမ့္ကံုးသဘာဝေရမ်ား ထြက္ရွိသည့္ ေရကန္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲေနရာ ၃၁ဧကကိုမူ  ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း အမ်ားျပည္သူလူထုပိုင္အျဖ္ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးသြားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ နမ့္ကံုးေရကန္သည္ သဘာဝေရမ်ားထြက္ရွိသည့္ ေရကန္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္ေရ၊ သံုးေရအျဖစ္ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေပးေဝအသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေရကန္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြက်ပ္ ၁၈၇သန္း ခြင့္ျပဳထားသည္။