စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ေပးလွ်င္ ရန္ကုန္အစိုးရ စြမ္းေဆာင္ရည္ အႏုတ္ျပရာက်ဟု ဆို

.

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ။            ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ သက္တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ႔လွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ားက အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အႏုတ္လကၡဏာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း “ ေစာင့္ၾကည့္” အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္ေန႔ Orchid Hotelတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၀ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အလႊာေပါင္းစံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွ ရလဒ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ျပည္သူမွတိုက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ရန္၊ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခြင့္ရွိရန္၊   ေရြးေကာက္ခံေကာ္မတီဝင္မ်ား တာဝန္ကို ျပည္သူက   ျပန္႐ုတ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသည္။

“စည္ပင္သာယာေရးေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ေက်ာ္လႊားလို႔ဘယ္သူမွမရဘူး တကယ္လို႔မ်ားရန္ကုန္အစိုးရဟာ သူတက္တဲ႔သက္တမ္းသံုးႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုမလုပ္ႏုိင္ခဲ႔ဘူးဆိုရင္ ဒါႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္တဲ႔သူ ေတြေရာ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည္႔တဲ႔သူေတြေရာ အစိုးရရဲ႕ Performance (စြမ္းေဆာင္ရည္)ေပၚမွာ အႏုတ္လကၡဏာျပတဲ႔ ကိစၥႀကီးတစ္ခုျဖစ္သြားမွာေပါ့”ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေရးပါသည္႔အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

စည္ပင္ဥပေဒတစ္ခုလုံးအား ျပင္ဆင္ေနသည္ထက္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒၾကမ္းမွ အခန္း(၂) စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အခန္း(၃)ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ အစားထုိးခန္႔အပ္ျခင္း၊ တာဝန္မွ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို အရင္ဆံုးျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု Mercy Corps Myanmarမွ ကိုျမတ္မင္းဦး က ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆီပဲသြားေနရတယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိစၥမလုပ္ရဘဲနဲ႔ စည္ပင္ကိစၥ ေရကိစၥ ေျမာင္းကိစၥ လုပ္ေနရတဲ႔အပိုင္းေတြရွိတယ္ စည္ပင္ဥပေဒႀကီးကိုျပင္။ အဲဒါ Long Term (ေရရွည္အတြက္) ၊ ဒါေပမယ္႔လက္ရွိေရြးေကာက္ခံကပိုအေရးႀကီးတယ္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြ လစ္လပ္ေနတာမေကာင္းဘူး”ဟု ကိုျမတ္မင္းဦး ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲကို အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာခဲ႔သည္။ ၄င္းေနာက္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။

ယခုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သည္႔ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ကို Action Committee For Democracy Development (ACDD), Charity-Oriented Myanmar (COM), Community Response Group (COMREG) တို႔အပါအဝင္ အဖြဲ႔ေပါင္း(၁၁)ဖြဲ႔ပါဝင္ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။