ကမၻာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ နယူးဇီလန္က ထိပ္ဆံုးမွာရွိေနၿပီး ျမန္မာက အဆင့္ ၁၃၀ မွာ ေရာက္ေန

.

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ။            ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့  တစ္ႏွစ္တာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အညြန္းကိန္းတစ္ခုကို ဘာလင္အေျခစိုက္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္တဲ့ Transparency International (TI) က ထုတ္ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အညြန္းကိန္းထုတ္ျပန္ရာမွာေတာ့ ကမၻာေပၚက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ကို ရမွတ္ ဇီးရိုး နဲ႔ ၁၀၀ ၾကား အမွတ္ေပးတုိင္းတာခဲ့ၿပီး ရမွတ္ ဇီးရိုးကေတာ့ ျခစားမႈပိုင္း အဆိုးရြားဆံုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ရမွတ္ ၁၀၀ ကေတာ့ ျခစားမႈ အနည္းဆံုး အျဖစ္ သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အညြန္းကိန္းမွာေတာ့ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက ရမွတ္ေပါင္း ၈၉ မွတ္နဲ႔ ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိေနၿပီး ကမၻာေပၚက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ အဆိုပါစာရင္းမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ ရမွတ္ ၃၀ နဲ႔အတူ အဆင့္ ၁၃၀ မွာ ရပ္တည္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ သေဘာထားအျမင္ အညြန္းကိန္းထုတ္ျပန္ရာမွာေတာ့ ဘာလင္အေျခစိုက္လုပ္ငန္းႀကီး အေနနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာဖရိကန္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္နဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္တို႔လို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကေနတဆင့္ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကို အေျချပဳၿပီး တိုင္းတာထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယခု အညြန္းကိန္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုပါ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စစ္တမ္း ၁၃ ခုကိုလည္း အေျခခံတုိင္းတာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာေပၚမွာ ျခစားမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲမွာကေတာ့ နယူးဇီလန္ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ အသီးသီး ရပ္တည္ေနႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံေဒသက စင္ကာပူကလည္း အဆင့္ ေျခာက္ေနရာထိ တက္လွမ္းရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆုိမာလီယာကေတာ့ အဆိုပါ အညြန္းကိန္းမွာ ရမွတ္ ၉ မွတ္နဲ႔ ေအာက္ဆံုးမွာ ရွိေနၿပီး အဆုိးရြားဆံုး ျခစားမႈ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရွိေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ယခု ၂၀၁၇ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအညြန္းကိန္းအရလည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုအေနနဲ႔ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးတာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း TI က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။