အိမ္ခန္း၀ယ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ခံခ်က္ေပးရမည့္ကိစၥ ျပန္သံုးသပ္ရန္ တင္ျပထား

.

ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရ၏ တန္ဖိုးသင့္ ရတနာႏွင္းဆီ အိမ္ရာစီမံကိန္းအား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။

 

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ။               ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရိွရမည္ဆုိသည့္ ကိစၥရပ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပထားသည္ဟု အလံုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက မဇၥ်ိမသို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

"ကြၽန္မတို႔ဘက္က ဘယ္လိုမ်ဳိး အဆင္ေျပမလဲဆုိေတာ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံမယ္။ အဲ့ေနာက္မွာမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံေပးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ ဒီကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုၿပီး အစည္းအေ၀း မွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္" ဟု ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ဆုိသည္။

ယေန႔ လႊတ္ေတာ္က်င္းပၿပီးခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ မူတစ္ခုအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ မူလထုတ္ျပန္ထားခ်က္တြင္ "အိမ္ရာေလွ်ာက္ထားသူ အိမ္(သို႔) ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈမရိွ ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းမူ၀ါဒသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လူမ်ား၌ မည္သူက အိမ္ရိွသည္ မရိွသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အကုန္အစင္သိရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ဆိုသည္။

"ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သူအသိဆံုးပဲ။ဒီလူက ဧည့္သည္လား အိမ္ရွင္လား ဒီရပ္ကြက္မွာ အိမ္ပိုင္ရိွလား မရိွလား သူပဲသိတာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးၿပီးရင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံေပးမယ္။ ၿပီးရင္ အစ္မတို႔က ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေထာက္ခံေပးမယ္" ဟု ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ထပ္ေလာင္းဆုိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း ၀ယ္မည့္သူမ်ားသည္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ တစ္လ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ က်ပ္ေငြ သံုးသိန္းမွ ငါးသိန္းၾကား ၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ခန္း ၀ယ္မည့္သူမ်ားသည္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ တစ္လ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ က်ပ္ေငြ ငါးသိန္းမွ ၁၂ သိန္းၾကား ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ခန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ အၿငိမ္းစား ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။