ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုေပါင္းစည္း၍ ပါတီသစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လူထုအတည္ျပဳမႈ ရယူမည္

.

ဓါတ္ပံု ေဒါက္တာတူးဂ်ာ (Tu Ja Manam) ေဖ့ဘုတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။                   ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ (Kachin National Congrass Party-KNCP) ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃ ခု ေပါင္းစည္း၍ ပါတီသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ လာမည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအား ဖိတ္ေခၚ၍ သေဘာထား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းရွိ မဂြ်ယ္ခန္းမတြင္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ၏ အထူးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္၍ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ(KNC)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ(KSDP )၊ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP)တို႔မွ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ပါတီသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ဒီေန႔က သံုးပါတီက ပါတီဝင္ေတြကုိ အခုပါတီေပါင္းစည္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနႏုိင္တဲ့အပုိင္းေတြကုိ ရွင္းျပတာပါ။ ဒီအဆင့္မွာ ေရာက္ၿပိီဆုိတာကုိ ရွင္းျပတာပါ။ သံုးပါတီက ေပါင္းစည္းဖုိ႔ ပါတီနာမည္၊ လုိဂိုေတြ ယာယီ ေရြးထားတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိ ေရြးထားတယ္ဆုိတာကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ လူထုညီလာခံမွာ တင္ျပမယ္။ အဲဒီညီလာခံကေနမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး သူတို႔ အတည္ျပဳေပးတာကုိ ယူဖုိ႔ေပါ့”ဟု KSDP ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ သံုးပါတီေပါင္းစည္းေရးအစည္းအေဝးမွ ပါတီသစ္အမည္၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအလံ တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ ဓါးႏွစ္လက္ႏွင့္ ေအာက္ခံအစိမ္းႏွင့္ အေပၚပုိင္းအနီ အလံ သံုးရန္ႏွင့္ လုိဂို သည္လည္း အလံ၏ ညာဘက္ အေပၚေထာင့္တြင္ ၾကယ္ျဖဴတစ္စင္း ထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ေပၚလစီက သံုးပါတီက ရွိၿပီးသား ေပၚလစီကုိ စုစည္းလုိက္ၿပီးေတာ့မွ တူညီတာ ေရြးထုတ္ယူလုိက္တယ္။ ေရြးယူၿပီးေတာ့ ထပ္ျဖည့္တာေတြ ရွိတာေပါ့။ အဲဒါက လူထုညီလာခံၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္မယ္။ အဓိကေပၚလစီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေပါ့။ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေရးပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ လူငယ္ေတြကုိ ဦးစားေပးမယ္ ဆိုတဲ့ခ်မွတ္ထားတာေတြကုိ စုစည္းလုိက္တယ္”ဟု ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ဆက္ ေျပာသည္။

 ယေန႔ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထိ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းရန္အတြက္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ပါတီမ်ား၏ ျဖတ္သန္းမႈ ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ညွွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (KPCC)မွ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး တာယန္ခံ ဦးဘရန္ေအာင္က ေျပာသည္။ 

(၁) ျပည္နယ္ေပါင္းစုမူကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုမူအေပၚ ရပ္တည္ရန္၊ (၂) ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္၊(၃) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွ႕ရႈေသာ သာတူညီမွ် စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္(၄) ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီေသာ ပညာေရးစနစ္၊ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူမႈဘဝ တည္ေဆာက္သြားရန္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္က ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က၄င္းကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃ ပါတီ ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူ စာခ်ြန္လြာ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ သံုးပါတီေပါင္း၍ ပါတီ အမည္သစ္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ပါတီဝင္မ်ားကုိ တရားဝင္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီဝင္မ်ား ၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ေဝၚ အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ (LNUD) ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ လီဆူအမ်ဳိးသားဖြံံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)-LNDP တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းသြားရန္ မရွိေသးေသာ္လည္း ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။