ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးလက္မွတ္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေကာက္ခံသြားမည္ဟုဆို

.

 

မႏ ၱေလး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ။             ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ေကာက္ခံသြားမည္ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္းေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္သလို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာေစ်းမ်ား၊ လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသြားမည့္အေၾကာင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ရက္၊မြန္းလြဲ ၃ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊မီဒီယာစင္တာတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ေျပာၾကားသည္။

 "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမ ရတနာပံုေက်ာင္းထဲမွာ ေတာင္းဆိုတဲ့အေပၚ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ သေဘာမက်ၾကဘူး။ ေဝဖန္မႈေတြရွိတယ္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ အကုန္သေဘာတူတာကို ေတြ႔ရတယ္" ဟု ကိုရဲမ်ိဳးေဆြကေျပာသည္။

 စတင္ေတာင္းဆိုစဥ္က ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီကို ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၇ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခဲ႔ျပီး ယခုအခါတြင္ ၎ ၇ ဦးအပါအဝင္ ၉ ဦးျဖင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီအျဖစ္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းကာ ေတာင္းဆိုမႈပံုစံေျပာင္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုရဲမ်ိဳးေဆြကဆိုသည္။

 ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံရန္အတြက္ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ ၂၀ေက်ာ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္စာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝသြားမွာျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၃ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ ေထာက္ခံသြားမည္ဟု ကိုရဲမ်ိဳးေဆြကဆိုသည္။

ရရွိလာသည့္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရးဦးေဆာင္လႈပ္္ရွားမႈ   ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဆိုသည္။