လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိထားေသ္ာလည္း ပီရူးသမၼတေဟာင္း ေနာက္တစ္မႈျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရ

.

 

လီမာ၊ ပီရူး၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ။           ။ ပီရူးသမၼတေဟာင္း အယ္လ္ဘာတိုဖူဂ်ီမိုရီသည္ သူက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျခားအမႈမ်ားအတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၂ခုႏွစ္က လယ္သမား ၆ ဦးသတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္ခဲ့ သည့္အတြက္ ယင္းအမႈကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးဖို႔ ပီရူးတရားရံုးကျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး တရားရင္ဆိုင္ရန္ တနလၤာေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ပီရူးအမ်ိဳးသားရာဇ၀တ္မႈခံုရံုးက ဖူဂ်ီမိုရီသည္ သူက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္တြင္း၌ ၂၅ႏွစ္ခန္႔ ေပးဆပ္ခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ သူ႔အားလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုလို လူအမ်ားအျပားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ကိုမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက သမၼတေဟာင္းဖူဂ်ီမိုရီႏွင့္ အျခားလူေပါင္း ၂၂ ဦးကို လယ္သမားမ်ားအစုလိုက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ပက္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က လက္ရွိပီရူးသမၼတ ပီဒရိုပတ္ဘလိုကူဇင္စကီးသည္ အသက္ ၇၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဖူဂ်ီမိုရီကို သူ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဖူဂ်ီမိုရီသည္ ပီရူးႏုိင္ငံအား သူသမၼတအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကာလက သူ၏အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ခုိက္ေနသည့္ လက္၀ဲယိမ္းေျပာက္က်ားသူပုန္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည္ဟု သံသယရွိရသည့္ျပည္သူမ်ားကို အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအပါအ၀င္ အျခားေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံခဲ့ရသူျဖစ္ သည္။

သူ႔ကိုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ပီရူးႏိုင္ငံအတြင္းရွိလမ္းမ်ားေပၚ၌ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ ျပီး ပီရူးျပည္သူမ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကို   ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။