အဆီခ်ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

.

ေရးသားသူ Dr. Sandar Lin
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ hellosayarwon.

အားကစားလုပ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ထိန္းျခင္းျဖင့္အဆီ က်ေအာင္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း အဆီမက်သျဖင့္စိတ္အား ေလ်ာ့ေနပါသလား။ အဆီက်ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိရွာ ေဖြေနပါသလား။ သင္မသိေသးေသာ အဆီခ်နည္းမ်ားရွိပါ တယ္။

သင္အထင္မွားေနေသာ အဆီခ်ျခင္းအေၾကာင္း

၀ိတ္ခ်ျခင္းသည္အဆီခ်ျခင္းႏွင့္ တူသည္ဟု သင္ထင္ပါသ လား။ အမွန္စင္စစ္အဆီခ်ျခင္းသည္ ၀ိတ္ခ်ျခင္းႏွင့္မ်ားစြာ ကဲြျပားပါတယ္။ ၀ိတ္ခ်လုိက္ပါက ခႏၶာကုိယ္ရွိအဆီ၊ အသား၊ အရည္ႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါမ်ား   ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၀ိတ္ခ်လုိက္ပါက အဆီအစားတန္ဖုိးရွိေသာအ သားဓာတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္အဆီ မ်ားက်န္ေနေသးသျဖင့္ ၀ိတ္ျပန္တတ္ရန္လည္း လြယ္ကူပါ တယ္။

အစားအေသာက္မွ ရရွိေသာကယ္လုိရီမ်ားကုိ အဆီအျဖစ္ ခႏၶာကုိယ္ထဲတြင္ သုိေလွာင္ထားပါတယ္။ ေယဘူယ်အား ျဖင့္အဆီက်ျခင္းက ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္လည္း ၀ိတ္တတ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းအဆီက်ပါကက်န္းမာေစႏုိင္ပါတယ္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆီမ်ားပါကႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ အျခား ေရာဂါမ်ားကုိ   ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္ရန္စြမ္းအင္ကုိ အဆီမွရရွိ ေသာေၾကာင့္ခႏၶာကုိယ္တြင္အဆီအလုံအေလာက္ရွိရန္လုိ အပ္ပါတယ္။ American Council ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆီပမာဏသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ၁၀-၁၂%၊ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္၂-၄% အနည္းဆုံးလုိအပ္ပါတယ္။

အားကစားသမားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၁၄-၂၀% ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၆-၁၃%လုိအပ္ပါတယ္။

ကာယေလ့က်င့္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂၁-၂၄%၊ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၁၄-၁၇% လုိအပ္ပါတယ္။

ပုံမွန္အဆီပမာဏမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ၂၅-၃၁%၊ အမ်ိဳး သားမ်ားတြင္ ၁၈-၂၅% ျဖစ္ပါတယ္။

မခဲြစိတ္ဘဲအဆီခ်နည္း (Non-surgical fat reduction)

Non-surgical fat reduction သည္ မခဲြစိတ္ဘဲ ကိရိယာမ်ား ကုိ အသုံးျပဳ၍ အဆီခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းဗုိက္၊ တင္ပဆုံႏွင့္ ေပါင္ရွိအဆီပုိမ်ားကုိ ခ်မည္ဆုိပါက ထုိနည္းသည္အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းနည္းသည္ အေရျပားေအာက္ရွိအဆီ မ်ားကုိေလ်ာ့နည္းေစၿပီး သင့္ခႏၶာကုိယ္ကုိ လွပေစႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ၀ိတ္က်ေစေသာနည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ မေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါဘူး။

Non-surgical fat reduction နည္းသည္ခဲြေၾကာင္းမရွိသည့္ အတြက္အနားယူရန္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမလုိပါဘူး။ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမိမိအလုပ္ကုိျပန္၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ ကုသေနစဥ္တြင္ အနည္းငယ္ေရာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္တုိအတြင္းေပ်ာက္ ကင္းႏုိင္ပါတယ္။

အဆီခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား

မခဲြစိတ္ဘဲ အဆီခ်ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ကုသပါကထိေရာက္ ကာအႏၱရာယ္ကင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အာထရာေဆာင္းကုိ အသုံးျပဳ၍ကုသနည္း

အာထရာေဆာင္းႏွင့္ ကိရိယာကုိအသုံးျပဳကာအေရျပား ေအာက္ရွိအဆီမ်ားကုိဖယ္ရွားေသာနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုသ ၿပီး၂-၄ရက္အၾကာတြင္အနာက်က္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္ ထက္ပုိ၍ကုသႏုိင္ပါတယ္။

Cryolipolysis or fat freezing

ယင္းကုသနည္းသည္အဆီဆဲလ္မ်ားကုိေအးခဲေစၿပီး၂လ၃လ အတြင္းအဆီဆဲလ္မ်ားကုိေသေစပါတယ္။ ဆဲလ္အေသမ်ား ကုိခႏၶာကုိယ္မွဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္မည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ အားကစားလုပ္ေသာ္လည္းမက်ေသာအဆီမ်ားအတြက္နည္း လမ္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

Mesotherapy

ထုိနည္းသည္ ေဆးအနည္းငယ္ကုိ အေရျပားထဲသုိ႔သြင္းၿပီး အဆီမ်ားကုိေပ်ာ္၀င္ေစေသာနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးတြင္ amino acid၊ သတၱဳဓာတ္ႏွင့္ ဗုိက္တာမင္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ သင့္အေရျပားကုိအားအင္ျပည့္၀ေစၿပီးႏုပ်ိဳေစပါတယ္။

ေဆးသြင္းျခင္း(Drip infusion)

သင့္လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ဗုိက္တာမင္မ်ားကုိအေရျပား ေအာက္သုိ႔ထုိးသြင္းကာ အဆီခ်ေသာ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳေသာ ဗုိက္တာမင္မ်ားမွာ အဆီမ်ားကုိေလာင္ကၽြမ္း ေစႏုိင္ေသာဗုိက္တာမင္ ဘီ၊ methionine၊ inositol၊ choline၊ carnitine တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အဆီက်ေစႏုိင္ေသာ္လည္း အားကစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ထိန္းျခင္းကုိမေမ့ သင့္ပါဘူး။ သုိ႔မွသာက်န္းမာၿပီးလွပေသာကုိယ္ခႏၶာကုိပုိင္ ဆုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။