ဖေလာ္ရီဒါေက်ာင္း အစုံအၿပံဳလိုက္ ပစ္ခတ္သူက နားထဲက ၾကားေနရသည့္ အသံမ်ားက ေစခုိင္းျခင္းေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ခဲဲ့ျခင္းဟု ထြက္ဆို

.

 

မီယာမီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ။              ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လူ ၁၇ ဦးကို ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ အစုအၿပံဳလိုက္ပစ္သတ္သူ နီကိုလပ္ခ႐ုဇ္က ၎၏ နားထဲ ၾကားေနရသည့္ အသံမ်ားက ပစ္ခတ္မႈလုပ္ရန္ ေစခုိင္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္မိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထြက္ဆိုထားေၾကာင္း ရဲက ABC သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ပတ္လန္းရွိ Marjory Stoneman Douglas High School အထက္ေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔က ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ခ႐ုဇ္သည္ ေက်ာင္းတြင္း ပစ္ခတ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၎အား ႀကိဳတင္ႀကံစည္ေသာ လူသတ္မႈ ၁၇ မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ႐ုဇ္၏ နားထဲက ၾကားေနရေသာ အသံမ်ားသည္ မေကာင္းဆိုး၀ါး မိစာၧ၀င္ပူးသကဲ့သို႔ေသာ အသံမ်ားကို ၾကားေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲသတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ ABC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ခ႐ုဇ္အေနျဖင့္ ၎၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးပဲျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အထက္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္မႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ကြန္နက္တီကက္ျပည္နယ္၌ လူေပါင္း ၂၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတြင္း ပစ္ခတ္မႈေနာက္ပိုင္း ေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံး စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း ပစ္ခတ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္စတင္ခ်ိန္မွစကာ ပစ္ခတ္မႈေပါင္း ၂၀ နီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည့္အနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ယခုပစ္ခတ္မႈအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ ရွိသည္။