ဆီးရီးယားအက်ပ္အတည္း ေျပလည္ေစေရးတြင္ တူရကီႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္တူညီဟု ကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာ

.

 

ဝါရွင္တန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ။            ။ စစ္ဒဏ္သင့္ ဆီးရီးယားတြင္ အိုင္အက္စ္အုပ္စုအား တိုက္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေရးတုိ႔တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔သည္ တူညီေသာ ပန္းတိုင္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္ေတလာဆန္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အန္ကာရာတြင္ တူရကီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မီဗဲေလာ့ကာဗူဆိုဂါလူႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ မဟာမိတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏွစ္မ်ားစြာ အဆိုးဆုံးတင္းမာမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ရည္ရြယ္ကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္ပြဲ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရက္ေတလာဆန္က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆီးရီးယားတြင္ ကာ့ဒ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဆီးရီးယားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အေမရိကန္စစ္တပ္က ေထာက္ပံ့ေနျခင္းအတြက္ တူရကီသည္ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ေနခဲ့သည့္   ႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကမူ အဆိုပါ ဆီးရီးယားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဆီးရီးယားတြင္ အိုင္အက္စ္တို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ သုံးသပ္ထားၿပီး ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းမွာပင္ အေထာက္အပံ့သစ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ ကို ကူညီမည့္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား ၎တပ္ဖြဲ႔မ်ားထံ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

တူရကီကမူ ယင္းတပ္ဖြဲ႔သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ျဖစ္ကာ တူရကီတြင္ ကာ့ဒ္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား နယ္က်ဴးဝင္ေရာက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အေမရိကန္၏ ယင္းအဖြဲ႔အား ေထာက္ပံ့ေနမႈသည္ ထိပ္တန္းလုံၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ဥပေဒတစ္ရပ္အရ အက်ံဳးဝင္သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ေသာ ႐ုရွထံမွ တူရကီက စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမည့္ စီမံကိန္းအေပၚလည္း ေတလာဆန္ႏွင့္ မီဗဲေလာ့တို႔ၾကားတြင္   ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေျခထိုးမႈအား တုံ႔ျပန္သ္ည့အေနျဖင့္ ႐ုရွအေပၚ တိုက္႐ုိက္ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းထားျခင္းအေပၚ ကမာၻ႔ေပၚရိွိႏိုင္ငံတိုင္းအေနျဖင့္ အေလးထားသင့္သည္ဟု အေမရိကန္က အႀကံေပးေၾကာင္း ေတလာဆန္က ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။