အိုင္အက္စ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး ဗယ္လင္တိုင္းေဒးအား မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

.

မိုဆူးလ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ။         ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လုံးအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ အိုင္အက္စ္တို႔၏ တားျမစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕တြင္ သုံးႏွစ္တာမွ် မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ဗယ္လင္တိုင္းေဒးအား ယေန႔တြင္ မိုးဆူးလ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ားက က်င္းပၾကလ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အိုင္အက္စ္တို႔၏ သိမ္းပိုက္ျခင္း မခံရခ်ိန္ကပင္ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ထင္သာျမင္သာ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္မူ ဗယ္လင္တိုင္းေဒး လက္ေဆာင္အျဖစ္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ားကို စတိုင္းဆိုင္မ်ားက တင္ထားေရာင္းခ်ေနၾကသကဲ့သို႔ ခ်စ္သူစုံတြဲမ်ားကလည္း လက္ေဆာင္ေပးရန္ ေစ်းဝယ္ထြက္လာၾကမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရၿပီျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အိုင္အက္စ္လက္ေအာက္မွ ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း တစ္ဝက္ကို အီရတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခ်ိန္မွာပင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ဆင္ႏႊဲက်င္းပမႈတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က ၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္းမွာ အိုင္အက္စ္လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး ခ်စ္သူမ်ားေန႔ မက်င္းမဝံ့ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။