ဒူဘုိင္းမွာ ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး ဟုိတယ္ ဖြင့္လွစ္

.

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပင္လယ္ေကြ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕ဟာ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္မႈကို အဆုံးမသတ္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္က “ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးဟိုတယ္တစ္လံုး”ကို ထပ္မံဖြင့္ လွစ္လိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ေရႊေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္တဲ့ အထပ္ေပါင္း ၇၅ ထပ္ရွိ ဂ်ီဗိုရာဟိုတယ္ရဲ႕ အျမင့္က ၃၅၆ မီတာရွိၿပီး ဒီပမာဏမွာ တစ္မိုင္ရဲ႕ ေလးပုံတစ္ပုံနီးပါးႏွင့္ ညီမွ်ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ီဗိုရာဟိုတယ္ဟာ ဇိမ္ခံအခန္းေပါင္း ၅၂၈ ခန္း၊ ေခါင္မိုးမွာ ေရကူးကန္ တစ္ခု၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ က်န္းမာေရးစင္တာေလးခုႏွင့္ ဇိမ္ခံစား ေသာက္ဆိုင္ ႏွစ္ဆိုင္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ယခင္ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ဟိုတယ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ ဟိုတယ္မွာ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ JW Mariott Marquis ဟိုတယ္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ီဗိုရာဟိုတယ္ထက္ တစ္မီတာ နိမ့္ပါတယ္။

 

ဒူဘိုင္းဟာ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အအုံျဖစ္တဲ့ အျမင့္ မိုင္ဝက္ သို႔မဟုတ္ ၈၂၈မီတာ ရွိ Burj Khalifa ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒူဘုိင္းဟာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ လက္ခံ က်င္းပမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြား သန္း ၂၀ ခန္႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Ref; AFP, Photos: AFP