ငပိန္မေလးဟု သူမကုိေလွာင္ေျပာင္သူမ်ားအား ဂ်ီဂ်ီဟာဒစ္တံု႔ျပန္

.

 

နာမည္ေက်ာ္ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ီဂ်ီဟာဒစ္သည္ သူမအား ငပိန္မေလးဟုေခၚေ၀ၚကာ ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကည့္ရႈ၍ ကဲ့ရဲ႕တတ္သူမ်ားအား ျပန္လည္တံု႔လုိက္သည္။

သူမအေနျဖင့္ အလြန္ပိန္သြားခဲ့သည္ဟု တြစ္တာေပၚတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားကို ဂ်ီဂ်ီက ျပန္လည္၍ တံု႔ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ျပီး သူမ၏ခႏၶာကိုယ္ဘယ္လိုပံုျဖစ္ေနမည္ဆိုတာႏွင့္ပက္သက္၍ သူမအေနျဖင့္ မည္သို႔မွရွင္းျပျခင္းျပဳ ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ “ရွင္တို႔အတြက္ေတာ့ က်မက ငပိန္မေလးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မကေတာ့ ပိုမိုက်န္းမာလာတယ္လို႔ေတာင္ခံစားရပါတယ္” ဟု ဂ်ီဂ်ီက ဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး သူမအား ၀လြန္းသည္ဟု တစ္ခ်ိန္ကေျပာဆိုခဲ့သူမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္လည္း သူမကို ပိန္လြန္း သည္ဟု ထပ္မံေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း ဂ်ီဂ်ီက ခနဲ႔ခဲ့သည္။

ဂ်ီဂ်ီက ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းလာရျခင္းမွာ ဟာရွီမိုတိုေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ထိုေရာဂါလကၡဏာမ်ားထဲ၌ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈကိစၥမ်ားပါ၀င္ျပီး သူမ၏ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ေကာင္းမြန္စြာေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ သူမအေနျဖင့္ ပံုမွန္အစားအေသာက္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္က ေျပာင္းလဲလာျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု ဂ်ီဂ်ီက အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့သည္။

အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ီဂ်ီက “က်မကေတာ့ ငပိန္မေလးျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မအေနနဲ႔ ပိုျပီးက်န္းမာလာတယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ က်မကို ေ၀ဖန္အကဲျဖတ္တာမ်ိဳး မလုပ္ၾကပါနဲ႔” ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

Ref: BBC