ေတာင္ကိုရီးယားတို႔၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း ခ်ီးက်ဴး

.

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ။                ။ ၿပံဳခ်န္း ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၎တို႔၏ အားကစားအဖြဲ႕အေပၚ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ဘက္မွ အထူးတလည္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ခဲ့သည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ ခ်ီးက်ဴးလိုပါေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားသည္ဟု သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ညီမျဖစ္သူကိုလည္း ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရဘက္က ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုေပးခဲ့မႈအေပၚ ကင္မ္က အထူးခ်ီးက်ဴးသြားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲကေနတဆင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ေႏြးေထြးခ်စ္ၾကည္မႈ အရွိန္အဟုန္က တစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ေနသည့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပန္လည္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေရးပါလွပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္၏ ညီမငယ္ ကင္မ္ယိုဂ်ံဳသည္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သမုိင္း၀င္ သြားေရာက္ကာ အုိလံပစ္ဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သူမ၏ အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းကိုပါ ႏိုင္ငံကိုအလည္လာရန္ အကိုျဖစ္သူ ကိုယ္စား ဖိတ္ၾကားထားႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ ယင္းဖိတ္ၾကားခ်က္အေပၚ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတက အားခ်င္းလက္ခံခဲ့ျခင္းမရိွေသးဘဲ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္က်ရင္ လာေရာက္ပါမည္ဟု ကနဦး ေျပာထားေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ေနသည့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တင္းမာမႈ အရွိန္ျမင့္တက္ေနခဲ့လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခု ၿပံဳခ်န္း အိုလံပစ္ပြဲက်င္းပမႈနဲ႔အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးေႏြးေထြးသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပန္လည္ ျမင္ေတြ႕ထားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။