ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အီရတ္တို႔ ေဒၚလာ ၈၈.၂ ဘီလ်ံခန္႔လိုအပ္

.

 

ကူ၀တ္စီးတီး၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ။              ။ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔ IS တို႔ႏွင့္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့အျပီးတြင္ အီရတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈.၂ ဘီလ်ံခန္႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္း၀န္ၾကီး ဆယ္လ္မန္အယ္လ္ဂ်ဴမိုင္လီက တနလၤာေန႔က ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာညီလာခံ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရတ္ႏုိင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ၃ ရက္တာက်င္းပမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာညီလာခံမွတဆင့္ အီရတ္တို႔အေနျဖင့္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာရရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းမွလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစျပီး ႏုိင္ငံအားပ်က္စီးခဲ့ေစသည့္ IS ဂ်ီဟတ္၀ါဒီမ်ားႏွင့္  ၃ႏွစ္တာခန္႔ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့အျပီးတြင္ ၄င္းတို႔ကိုအျမစ္ျဖတ္ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ျပီဟု ဘဂၢဒတ္အစိုးရက ျပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလက ေၾကညာခဲ့သည္။

အီရတ္တုိ႔ေတာင္းခံထားသည့္ ေဒၚလာ ၈၈.၂ ဘီလ်ံသည္ အီရတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၀န္ၾကီးက ဆိုခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၀န္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကူဆိုင္းအက္ဘ္ဒယ္ဖာတာက ေတာင္းခံထားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားထဲ မွ ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံခန္႔ကို ယခုခ်က္ခ်င္းလုိအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာရန္ပံုေငြမ်ားကို ႏွစ္လယ္ခန္႔ တြင္ရရွိဖို႔လုိအပ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

“စစ္ေဘးသင့္ခဲ့တဲ့နယ္ေျမေတြထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို စတင္ေနျပီျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ မူစတာဖာအယ္လ္ဟီတီက ဆိုခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ခရိုင္အမ်ားအျပား၌ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည္ ဟုလည္း သူက ဆိုခဲ့သည္။

“စစ္ေဘးေၾကာင့္ ေနအိမ္ေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ အဲထဲကတစ္၀က္ေလာက္က တကယ့္ကိုျပာပံုျဖစ္သြားတာပါ” ဟီတီက ေျပာခဲ့ျပီး အီရတ္ျပည္သူ ၂.၅သန္းခန္႔မွာ အိမ္ပစ္ရာပစ္ေျပးခဲ့ရသည္ ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ အရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္၀ေသာ အီရတ္ႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခၽြတ္ျခံဳက်သြားခဲ့ရသည္။