နယ္သာလန္သို႔ ပို႔မည္ လူ႔ဦးေခါင္းမ်ားအား အင္ဒိုနီးရွား အေကာက္ခြန္ ဖမ္းဆီးရမိ

.

ဂ်ကာတာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ။            ။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ေခ်ာပို႔ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မည့္ လူဦးေခါင္းခြံ ၂၄ ခုကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းက အေကာက္ခြန္အာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ဘာလီကၽြန္း Ngurag Rai ႏို္င္ငံတကာေလဆိပ္မွ အေကာက္ခြန္အႀကီးအကဲ ဟီမာဝန္က မီဒီယာသို႔ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဒန္ပါဆာၿမိဳ႕ေန အင္ဒုိနီးရွားတစ္ဦးကို အဆိုပါ လူဦးေခါင္းခြံမ်ား သိမ္းဆည္းရမိမႈျဖင့္ သံသယရွိကာ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယခုအထိ စြဲခ်က္မတင္ထားေသးေသာ ယင္းသံသယရွိသူသည္ မ်ိဳးႏြယ္စု႐ုိးရာ အေျပာက္အမြမ္းမ်ား ထြင္းထုျခယ္သထားေသာ အဆိုပါ လူဦးေခါင္းခြံမ်ားကို ေသတၱာမ်ားျဖင့္ ထည့္ကာ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္တို႔တြင္ ႏွစ္သုတ္ခြဲကာ ပို႔ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

X-ray စက္ျဖင့္ စကၠရင္ဖတ္ရာတြင္ အဆိုပါ ေသတၱာမ်ားထဲမွ လူဦးေခါင္းခြံမ်ားကို အေကာက္ခြန္က ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ လူဦးေခါင္းခြံမ်ား၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ သက္တမ္းတို႔ကို တြက္ခ်က္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေနသည္။ ဦးေခါင္းခြံမ်ားသည္ ေသခ်ာအႏုစိတ္ အေျပာက္အမႊမ္းမ်ား ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေခါင္းခြံမ်ားတြင္ ဦးခ်ိဳမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားသကဲ့သို႔ ေဆးျခယ္ကာ အလွဆင္ထားသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ ဦးေခါင္းခြံမ်ားအား ဘာလီရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသိပၸံသို႔ သုေတသီမ်ားအတြက္ ေပးပို႔ထားရွိထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာအတြင္းကလည္း ဂ်ာမန္တစ္ဦးအပါအဝင္ လူႏွစ္ဦးအား ဆူလာေဝစီကၽြန္းသို႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ လူဦးေခါင္းခြံ သုံးခု ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရသည္။