ျပန္လည္လက္တြဲေနၾကၿပီဆိုေသာ ေကာလဟာလမ်ားကို လီမင္ဟိုႏွင့္ဆူဇီတို႔ျငင္းဆန္

.

ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသား လီမင္ဟိုက သူသည္ ခ်စ္သူေဟာင္းျဖစ္သူ ဆူဇီႏွင့္ ျပန္လည္လက္တြဲေနျပီဆိုေသာ ေကာလဟာလမ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

လီမင္ဟို၏ ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ MYM Entertainment က “သူ႔ကိုေမးျမန္းမႈေတြျပဳလုပ္ျပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ သူနဲ႔ ဆူဇီနဲ႔ ျပန္လည္လက္တြဲေနျပီဆိုတဲ့ သတင္းေတြဟာ မမွန္ဘူးလို႔ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါျပီ။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ႏွစ္ဦး ခ်ိန္းေတြ႔ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြဟာလည္း မမွန္ပါဘူး” ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ဆူဇီ၏ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ JYP Entertainment ကလည္း “ သူမကို က်ေနာ္တို႔ ေမးျမန္းမႈေတြျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ျပန္တြဲေနျပီဆိုတဲ့သတင္းေတြက မမွန္ပါဘူး” ဟု သတင္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ႏွစ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားက ေၾကညာခ်က္အသီးသီး ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တုန္းက အႏုပညာမီဒီယာျဖစ္ေသာ News1 က ဆူဇီႏွင့္ လီမင္ဟိုတို႔သည္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနၾကျပီဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားသတင္းတစ္ခုတြင္လည္း “လီမင္ဟိုနဲ႔ ဆူဇီတို႔ဟာ မၾကာေသးခင္က ခ်ိန္းေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး ဟာ မၾကာခဏဆိုသလို တိတ္တိတ္ေလး ခ်ိန္းေတြ႕ေနၾကပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လီမင္ဟိုႏွင့္ ဆူဇီတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကတည္းက လမ္းခြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး သူတို႔ႏွစ္ဦး လမ္းခြဲခဲ့ျပီဆုိေသာ သတင္းကို ႏွစ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လီမင္ဟိုႏွင့္ ဆူဇီတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတုန္းက စတင္လက္တြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ခ်စ္သူ သက္တမ္း ၂ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: Soompi