ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Media ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံထား

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/ မဇၩိမ

 

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ။                 ။  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ)မ်ားနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရိွေသာ Media ခန္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ား ျဖည့္တင္းရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံထားသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

 "အထက္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၊ အလယ္တန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)ႏွင့္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အထိ Computer (၁)စံုစီ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ ၿပီး လိုအပ္ေသာ Media ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြမွ တင္ျပေတာင္းခံလ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု ဦးႏိုင္ငံလင္းက ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

 ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ "ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အလယ္တန္း ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ)မ်ားနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရိွေသာ Media ခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကား နိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ Media ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနွင့္ Media ပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစံု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႕ေသာအစီအမံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ကိုသိရိွလိုေၾကာင္း” တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို ဦးႏုိင္ငံလင္းက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုး)လက္ေအာက္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂၄၃ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၁၃၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၇၃ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၅၄၉ ေက်ာင္း ရိွေနၿပီး မာလ္တီမီဒီယာသင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ PGDMA ဘြဲ႔ရ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ခန္႔ထားရန္ ၄၉၉ ဦး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဦးႏိုင္ငံလင္း၏ ေျဖဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလခ်ဳပ္စာရင္းအရ ခန္႔ထားသည့္ ဦးေရမွာ ၄၅၄ ဦးရိွေနၿပီး Media ခန္းတြင္း သင္ၾကားႏိုင္မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌ ၉၅ ဦး လစ္လပ္ေနကာ ယင္းလစ္လပ္ေနရာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌  ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ေလွာ္ကား)ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဗဟန္း)တို႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္ဟု ဦးႏိုင္ငံလင္းကဆိုသည္။