ရန္ကုန္တိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ ကာရာအိုေက (KTV) လုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရိွ

.

ဓာတ္ပံု - ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိး facebook

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ။               ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ KTV( ကာရာအိုေက) လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၂၆ ခု ကို လိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

"ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၁.၂.၂၀၁၈) ခုႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပါင္းဟာ ၃၂၆ ခု ရိွၿပီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွာ ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ၁၁၂ ခုရိွၿပီးေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ၇၈ ခု ၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ၂၀ ခု ျဖစ္ပါတယ္" ဟု တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ၏ "ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းေပါင္း မည္မွ်ရိွပါသနည္း။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္အား မည္မွ်သတ္မွတ္၍ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္မည္မွ်ရရိွခဲ့သနည္း" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၁ ဒႆမ ၁ သန္း ေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းမ်ားမွ က်ပ္ ၅၄ ဒႆမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ဆိုသည္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးအျဖစ္ ကာရာအိုေကစက္တစ္လံုးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သံုးေသာင္းေကာက္ခံၿပီး သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခ အျဖစ္ စက္တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြႏွစ္ေသာင္း ေကာက္ခံေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္သက္တမ္းသည္ စတင္ ထုတ္ေပးသည့္ ေန႔မွ တစ္ႏွစ္တိတိသက္တမ္းရိွသည္ ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိး၏ ေျဖဆိုခ်က္အရသိရသည္။