ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

.

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ မဇၥ်ိမက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသမီး လႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းထား ကာေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္ သည္။  

နန္းျမဦး

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)

၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ မဲဆႏၵနယ္ - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ၊ ျပည္နယ္လႊႊတ္ေတာ္
 
ရည္ရြယ္ခ်က္

ဝင္ၿပိဳင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီအလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ၿပီေဟ့ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ကေနၿပီးေတာ့မွ အားေကာင္းဖို႔ဆိုတာက နည္းနည္းေလးခဲယဥ္းတယ္လို႔ ကိုယ့္က ျမင္တယ္ေလ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေနၿပီးေတာ့မွ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ဖို႔ ဝင္ၿပိဳင္ခ်င္တာပါ။

အႏုိင္ရရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာလုပ္မလဲ

အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္ခဲ့မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေရးအတြက္ေပါ့ေနာ္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

နန္႔သန္းျမင့္ႀကီး

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျပည္သူ႔ပါတီ

၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ မဲဆႏၵနယ္ - ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) က်ံဳေပ်ာ္ႏွင့္ေရၾကည္
 
ရည္ရြယ္ခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမား ၊ အလုပ္သမားျပည္သူတို႔ရဲ႕ နစ္နာမႈ ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ေနာက္ျဖစ္လာမဲ့ ဒုကၡေတြကို ဖ်က္စီးေပးဖို႕ အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဝင္ၿပိဳင္ မွာျဖစ္ပါ တယ္။

အႏုိင္ရရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာလုပ္မလဲ

နယ္မွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕  စားဝတ္ေနေရးျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မယ္။ စားဝတ္ေနေရး ျမႇင့္တင္မွာ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္မွ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္ မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးအေျခခံျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးကို ကာကြယ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။