NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

အာဆီယံ-အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရး

.

မွ်ေဝခံစား တန္ဖိုးမ်ား၊ တူညီေသာဘဝေရွ႕ေရး

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီ၌ ယေန႔က်င္းပေသာ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ဆယ္နိုင္ငံမွ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ နိုင္ငံအ ႀကီးအကဲမ်ားအား ၁.၂၅ ဘီလ်ံမွ်ေသာ အိႏိၵယျပည္သူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံခြင့္ ရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ေန႔က အာဆီယံ- အိႏိၵယ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ စတင္ထူေထာင္သည့္ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အာဆီယံေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္ဧည့္ခံခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔အားလံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူတကြ တက္ေရာက္လာျခင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထံမွ မႀကံဳစဖူး ထူးျခားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ျပသေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမြန္ျမတ္သည့္ ေစတနာကို တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အိႏိၵယျပည္သူအေပါင္းက ေဆာင္းဥတု၏ နံနက္ခင္းတြင္ ၎တို႔အား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ရန္ ထြက္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ သာမန္ျဖစ္ျဖစ္စဥ္ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ၎မွာ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံတို႔အား ၎တို႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ေသာ ျပည္သူဦးေရ ၁.၉ဘီလ်ံအတြက္ ႀကီးမားလွသည့္ အလားအလာေကာင္းကို ေဖၚေဆာင္ေပးမည့္ နက္႐ႈိင္းေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ထူေထာင္ျဖစ္ေအာင္ လမ္းစေဖၚေပးခဲ့သည့္ မွတ္သားဖြယ္ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ သမိုင္း မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

အိႏိၵယ-အာဆီယံ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈသည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၂၅ႏွစ္မွ်သာ ရွိနုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေထာင္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ကပင္ စတင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အားသြန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းသို႔ကာလၾကာျမင့္စြာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ အိႏိၵယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔၏ အံ့ၾသဖြယ္ မတူကြဲျပားမႈ၏ မ်က္ႏွာစာတိုင္းတြင္ ယခုေတြ႔ျမင္ေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထူးထူးျခားျခား စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈတို႔ကို ခံစားခြင့္ရရွိေစပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုေက်ာ္မွစ၍ အိႏိၵယနိုင္ငံကိုယ္တုိင္က ႀကီးမားလွေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ကမာၻေလာကႀကီးႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံရန္ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာမႈအေပၚ ၿငိတြယ္ေနမိသည့္ သံေယာဇဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထံုးစံအတိုင္း အိႏိၵ ယႏိုင္ငံက အေရွ႕ကမာၻႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ခရီးစဥ္သစ္တစ္ရပ္ စတင္ခဲ့ေတာ့ သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံအဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အဓိက မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အမ်ားစုသည္ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွမွ ေျမာက္အေမရိကအထိ အေရွ႕ဘက္တြင္သာတည္ရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္းတို႔မွ ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ အာဆီယံတို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ “အေရွ႕ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္ၾက” ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၏ စတင္အားယူရာေဒသ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္မွစ၍ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒ၏ စတင္အားယူရာ ေဒသျဖစ္လာသည္။

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်  အာဆီယံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔သည္ ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ဘဝမွ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားဘဝသို႔ ကူးေျပာင္း တက္လွမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေျချပဳထားေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈကို  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားေပါင္း သံုးဆယ္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတုိင္းႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈကို တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား ဆက္လက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမပ္ႏွံမႈ စီးဝင္မႈ ပမာဏသည္လည္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ စတုတၳ အမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယသည္ အာဆီယံ၏ သတၲမအမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပတြင္ရင္း ႏွီးျမပ္ႏွံမႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

အာဆီယံသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အဓိကရင္းႏွီးျမပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဤေဒသတြင္ အိႏိၵယနိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ မည္သည့္ ေဒသထက္မဆို သက္တမ္းအရင့္ဆံုးႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ခရီးစဥ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားကိုလည္း အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ ဦးစားေပး အေနအထားအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတစ္ခုလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မိသည္အထိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ပိုမိုဆက္သြယ္ လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံခြင့္ ရလာၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို အျမန္ဆံုး တိုးတက္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ဤေဒသတြင္ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ျပန္႔က်ဲေနထုိင္လ်က္ ရွိၾကေသာျပည္ပေရာက္ အိႏိၵယလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းေက်ာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အၾကား ထူးျခားလွသည့္ လူသားခ်င္း ရစ္ပတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးတစ္မွ်င္ႏွင့္ မျခားေပ။

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သည္ ကီလုိမီတာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည့္ ကုန္းေျမ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ပင္ လယ္ေရေၾကာင္း နယ္နိမိတ္ခ်င္းလည္း ထိစပ္ေနၾကသည္။ သေဘာထား အ ျမင္ခ်င္း အလြန္နီးစပ္မႈရွိသည္ဟူေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေလးနက္သည့္အသိကို အရင္းခံေသာ ဘာသာ ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ တူညီေသာ သမိုင္းဝင္ အတိတ္ကာလက ကဲ့သို႔ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီးသည္ထက္ ရင္းႏွီးလာေအာင္ ရစ္ပတ္စည္းေႏွာင္ထားသည္။ မည္သည့္အရာကမွ် ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဝင္းလက္ေနသည့္ စိန္ဖူးေတာ္ထက္ ပိုမိုလင္းလက္ ေတာက္ပေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေခ်။ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာန၏ အကူအညီျဖင့္ ပုဂံေဒသရွိ အာနႏၵာဘုရားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မြမ္းမံရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သည္လည္း ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ မွ်ေဝခံစားျခင္း၏ အမွတ္သေကၤတပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

ကိုလိုနီေခတ္ ကာလအတြင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ ရွားေနစဥ္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ရွိရမည္ဟူေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ အသိတရားကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ၾကေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ဂႏီၵႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ အႀကိမ္အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ သည္။ ဘာလ္ ဂန္ဒါ တိလက္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရန္ကုန္သို႔ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေနတာဂ်ီ ဆူဘတ္ရွ္ခ်န္ျဒာဘို႔စ္၏ ရဲရင့္ျပတ္သားသည့္ တိုက္ပြဲေခၚ သံက ျမန္မာျပည္သူမ်ားစြာ၏ စိတ္ဓါတ္ကို တက္ႂကြလာေအာင္ ႏိႈးဆြေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးလာခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမပ္ႏွံမႈ အေနအထားမွာလည္း ခိုင္မာအားေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထူးျခားသည့္

အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။ ဤေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အစုစု၏ တန္ဖိုးသည္ လတ္တေလာတြင္ ေဒၚလာ ၁.၇၃ဘီလ်ံေက်ာ္ သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ဦးစားေပး အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ဆက္သြယ္မႈ၏ အေသးစိတ္ စီမံကိန္းႏွင့္ အညီ စုေပါင္းညိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္ကို ေဖၚေဆာင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔သည္လည္း မ်ားစြာပိုမိုႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံ ဦး ေဆာင္သည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးညီလာခံ၊ ADMM ႏွင့္ ARF ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ဤေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကုိ ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေနသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္လည္း တက္ႂကြသည့္ စာခ်ဳပ္ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ဝင္ ၁၆ ႏိုင္ငံ စလံုးအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ၊ အခ်ိဳးညီေသာ၊ တရားမွ်တေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းပကားႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတုိ႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ အနည္းအမ်ားေပၚ တြင္သာ မူမတည္ဘဲ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာ ဆက္ဆံေရး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရွိေနမႈေၾကာင့္လည္း ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈဟူ၍ ေပၚေပါက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေခ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ အနာဂတ္အတြက္ တူညီေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ရွိၾကသည္။ ယင္းဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို အားလံုးတစ္ဦးမက်န္ ပါဝင္လာေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးဟူေသာ ကတိကဝတ္၊ ႏိုင္ငံအားလံုး အရြယ္အစား ႀကီးငယ္မဟူ တန္းတူအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စိုးရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံ-အိႏိၵယ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈသည္ ဆက္လက္ တုိးတက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ      အေျခအေန၊ စြမ္းအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားစသည့္ အားတက္ေဖးမမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အလ်င္အျမန္တိုး တက္လာၾကသည့္ စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံတို႔သည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ စီးပြားဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ႏုိင္စြမ္းလည္း တိုးတက္လာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလည္း က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္ ဝါဒက်င့္သံုးသည့္ ေခတ္ကာလတစ္ရပ္၌ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ျပည္နယ္မ်ားသည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသည္ ယခုအခါ ျပန္လည္ႏိုးထႏိုင္ရန္ အားယူေနခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္းျဖင့္ ၎၏တိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမင့္တင္ေပးလိမ့္မည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ယင္းသို႔ အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္ နယ္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ကူးထဲရွိ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေသာ အာဆီယံ အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္း ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ထိပ္သီးညီလာခံႏွင့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးညီလာခံမ်ားသို႔ ေလးႀကိမ္တိတိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ပါဝင္တက္ ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဤေဒသကို ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ပံုေဖၚေနသည့္ အာဆီယံ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ အလယ္ဗဟိုက်မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတုိ႔အေပၚ ကြ်န္ေတာ္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ ပိုမို ခုိင္မာလာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္သည္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား စုေဝးေနသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္   ယမန္ႏွစ္က ၇၀ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည္။ အာဆီယံသည္လည္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္၍ ေရႊရတုတည္းဟူ ေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ကို စိုက္ထူႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏

အနာဂါတ္ဘဝကို အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ႀကီး၏ အနာဂတ္ကိုလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသက္ ၇၀ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္၌ အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ၎၏ လူငယ္ထု၏ ထက္သန္သည့္ စိတ္ဓာတ္၊ တီထြင္ ႀကံဆမႈႏွင့္ စြမ္းအားတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖၚျပသႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာေနသည့္ အဓိကစီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္အေလွ်ာက္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား  တည္ရွိရာ နယ္ေျမသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ကမာၻ႔ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေနေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမည့္ ေက်ာက္ဆူးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တစ္ရက္ ကုန္ဆံုးသြားတုိင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရသည္မွာ ပို၍လြယ္ကူလာၿပီး ပိုမို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔လာမွန္းသိ လာရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျဖင့္ တိုးတက္လာမႈကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလးစားအားက် မိပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ၏ စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး မေရာရာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတည္ရွိရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေနခ်ိန္၌ စတင္ထူေထာင္လာရသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ တူညီသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ မွ်ေဝခံစားခြင့္ရွိေသာ အနာဂတ္ဘဝတစ္ခုကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံကို ညီၫြတ္လာေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးမွစ၍ ရာသီဥတုႏွင့္ ပိုးမႊားဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ေသာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္ေရးအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္ကာလတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား (အခက္အခဲမ်ား)ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရိွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မႀကံဳစဖူး အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အတုိင္းအတာ အသီးသီးျဖင္႔ လူတို႔၏ ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ စြမ္းအားကုိလည္း အသံုးခ် ႏုိင္ပါသည္။

ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္၏ အနာဂတ္အတြက္ ခုိင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံေကာင္း လုိအပ္ပါသည္၊ ဤေခတ္ကာလသည္ သမုိင္းတြင္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျပာင္းအလဲ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားႏွင့္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေခတ္တေခတ္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ႀကီးမားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနသည္၊ ထုိ႔အတူ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေခတ္ကာလ မေရရာမႈႏွင့္ ဆူပူအံုႂကြမႈတို႔ကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားရင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသႏွင့္ ကမာၻႀကီးအတြက္ တည္ ၿငိမ္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ဘဝဆီသို႔ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ အေရာက္သြားႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲျပရန္ ႀကီးမားေသာ တာဝန္လည္း ရွိေနေပသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ထြက္ျပဴလာသည့္ ေနဝန္းႀကီးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တူေသာ အလင္းေရာင္ကို ေတြ႔ျမင္ခြင့္ရရန္ အေရွ႕အရပ္ဆီသို႔ အၿမဲေမွ်ာ္ေငးၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ယခင္ကနည္းတူ အေရွ႕တိုင္းသို႔မဟုတ္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသသည္ အိႏိၵယ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တူညီေသာ ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ အစားထုိး၍မရနိုင္ေသာေဒသ ျဖစ္လာေပေတာ့မည္။ အာဆီယံ-အိႏိၵယမိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးသည္ ထိုအရာႏွစ္ခုလံုးတြင္ အဆံုးအျဖတ္က်သည့္ အခန္းမွ ပါလာေပလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အာဆီယံႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔သည္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးအတြက္ ၎တို႔၏ကတိကို ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ - ေဆာင္းပါးရွင္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ နာရင္ျဒာမိုဒီျဖစ္သည္။)