ေျမေအာက္ေရ စုပ္ယူခိုးသုံးေနျခင္း ရွိမရွိ ဘန္ေကာက္က ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ ဒါဇင္မ်ားစြာကို ရဲစစ္ေဆး

.

ဘန္ေကာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ။           ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမေအာက္တစ္ျဖည္းျဖည္း နိမ့္ကၽြံေနမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္   ေျမေအာက္ေရစုပ္ယူသုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းက ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ႀကီးမ်ားကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က စစ္ေဆးမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္သည္။

ေဖာက္သည္မ်ားအား “ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း soapy massages” ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေျမေအာက္ေရအား ခုိးသြယ္စုပ္ယူကာ သုံးစြဲေနျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက Victoria Secret အႏွိပ္ခန္းႀကီးအား လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းမႈတစ္ရပ္အတြင္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းရာတြင္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ လိင္အလုပ္သမမ်ား၊ တာဝန္ရွိအာဏာပိုင္မ်ားထံ လာဘ္ေငြေပးထားေသာ လယ္ဂ်ာစာအုပ္ႏွင့္အတူ ေရခြန္ေျမခြန္စသည္တို႔ မေပးေဆာင္ရေအာင္ ေျမေအာက္ေရ စုပ္ယူခိုးသုံးေနသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရာမွ ယခုစစ္ဆင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ကမ္းပါး ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕တည္ထားေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ တစ္ျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဆင္းလာေနျခင္းတြင္ ေျမေအာက္ေရ တရားမဝင္စုပ္ယူသုံးစြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

လာေရာက္သူမ်ားကို လိင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အခန္းမ်ား ဒါဇင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ႀကီးမ်ားသည္ ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း အႏွိပ္ခန္းမ်ားကိုပါ တြဲထားဖြင့္လွစ္ထားၾကရာ ယခုရဲစစ္ဆင္မႈတြင္ ထိုအႏွိပ္ခန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းကို ေရခိုးသုံးမသုံး စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီက အခန္းေတြမွာ သုံးစြဲေနတဲ့ ေရကို စစ္ေဆးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းတိုင္း စစ္မွာပါ။”ဟု Emabassy Entertain ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္အႏိွပ္ခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္မစစ္ခင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သယံဇတရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ရဲမွဴး ဆူဝတ္အင္သာဆစ္က ေျပာခဲ့သည္။

"ဒီေနရာေတြမွာ ေျမေအာက္ေရ ခိုးသုံးေနၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သံသယရွိထားတယ္။”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအခန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲေနေသာ ေရကို တရားဝင္ပို႔လႊတ္ပိုက္မ်ားမွ ေရ သို႔မဟုတ္ ေျမေအာက္မွ စုပ္ယူေသာ ေရ ဟုတ္မဟုတ္ကို စစ္ေဆးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။