သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ အပိတ္ခံရေအာင္ အစိုးရက ဖိအားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဆႏၵျပ

.

 

မနီလာ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ။                       ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ ဖိအားျဖင့္ အပိတ္ခံရမည့္ေဘး ႀကံဳေတြ႔ေနေသာ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ဖက္မွ ရပ္တည္ကာ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ လမ္းမ်ားေပၚ ဂ်ာနယ္လစ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပၿပီး သမၼတ ဒူတာေတးက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။

Rappler သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၏ မွတ္ပုံတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အစိုးရက ယခုသီတင္းပတ္က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သူအားလည္း ဆိုင္ဘာအသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ေမးျမန္းရန္ ဆင့္ေခၚထားသည္။

ဒူတာေတး၏ မူးယစ္တို္က္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲကို ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမနီလာတြင္ အမ်ားစုမွာ အမည္းေရာင္ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကေသာ ဂ်ာနယ္လစ္သမားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၀၀ နီးပါးက ညေနေစာင္းအခ်ိန္တြင္ စု႐ုံးကာ ဆႏၵျပၾကၿပီး အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္အား ဖိအားေပး ပိတ္ေအာင္ လုပ္လာျခင္းသည္ ဒူတာေတးက ၎၏ မူးယစ္စစ္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳသူမ်ားကို ေနာက္ဆုံးႏွိပ္ကြပ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။

“ဒူတာေတး အာဏာရွင္ဆန္မႈအား တိုက္ဖ်က္ၾက”၊ “မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ကာကြယ္ၾက” စေသာ စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။

ယခု ဆႏၵျပသမႈကပင္ လြတ္လပ္မႈက အသက္ဝင္ေနၿပီး ဖိလစ္ပိုင္၏ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေနမႈကို ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ဒူတာေတး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ုိ႕က ေျပာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ေသာ Rappler သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္စစ္ပြဲကို ေဝဖန္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လက္တစ္ဆုပ္စာ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မူးယစ္စစ္ပြဲအတြင္း သံသယရွိသူ ၄၀၀ နီးပါး ေသဆုံးသည္ဟု ဒူတာေတး အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။