နန္းျမိဳင္ဟိုတယ္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ထြက္ခြာရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးမွ ႏို႔တစ္စာ ေပးပို႔ထားဟု ဆို

.

ဓာတ္ပံု-Hostelworld.com

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ။         ။ မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္အား ငွားရမ္းခ ေႂကြးက်န္မ်ားေပး သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟုဆိုကာ ၁၅ ရက္အတြင္း ဟိုတယ္ပိတ္သိမ္းထြက္ခြာရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီ လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သူ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာဦးေဌးေအာင္ (The National Trading Co., Ltd )က ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid Hotel တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငွားရမ္းခမ်ားၫႇိႏႈိင္းမရဘဲ လြန္စြာေလ်ာ့ နည္းေသာပမာဏျဖင့္ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ႔သည္ဟု ဆိုကာ စာခ်ဳပ္ သဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ဟိုတယ္ခရီးမွ တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆိုင္း၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ ျခင္း) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ ထြက္ခြာေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ဖိအားေပးေနၿပီး၊ ဟိုတယ္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

" အမွန္တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အစား မဆီမေလ်ာ္လုပ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ၊ ဝန္ႀကီးဌာနက မေလ်ာ္မကန္ေဆာင္ ရြက္ေနတယ္၊ အမွန္တကယ္ လုပ္ေပးရမွာက ႏႈန္းထားအသစ္တစ္ခု သတ္မွတ္ရမယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကို ညွိႏိႈင္းရမယ္၊ အဲဒါေတြ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ေတာ့ ဘူး၊ ညွိႏိႈင္းမႈ တစုံတရာမရွိခဲ႔ဖူးဘူး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကို၊ Review အဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းေပးတယ္၊ အဲဒီက ထြက္လာတဲ႔အေျဖကိုလည္း ဘာအသိအမွတ္မွ မျပဳဘူး၊ သူတို႔က သူတို႔ဌာနက လုပ္တာကိုပဲ အသိအမွတ္ မျပဳတာ၊ ဒါ့အျပင္ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မေလ်ာ္ မကန္ ျပန္သိမ္းတယ္၊ ဒါေတြ ျပန္အပ္ပါ၊ ခင္ဗ်ား တို႔ ေငြေၾကးေတြ မေပးသြင္းဘူးဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အျပစ္ ကို ဖုံးကြယ္ထားၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ေငြမေပးသြင္းတာကိုပဲ အဓိကလုပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားတာ၊ ဝန္ႀကီးဌာနက အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပတဲ႔အခါ အဲဒီ လို မမွန္မကန္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္" ဟု ဦးေဌးေအာင္က မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္အား ၁ လ လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ ၁ ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ သိန္း ၆၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ The National Trading Co.Ltd သို႔ ငွားရမ္းသည့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၁၁ အရ ဝင္ေငြမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ Rest Area ေျမလြတ္ေနရာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္မ်ား ေဆာက္ ရန္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းခက်ပ္ေငြ သိန္း ၅ဝဝ ေပး၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ၂ ႏွစ္အတြင္း ပဋိညာဥ္စာ ခ်ဳပ္ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) (ဃ) (င) တို႔အရ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခဲ႔ကာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀၀ ႏွင့္ အာမခံေငြ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀၀ ေပးသြင္းခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ငွားရမ္းသူဖက္က သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အားရပ္စဲေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ မၾကာ ခဏေပးပို႔ခဲ႔ၿပီး နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ သည္ ငွားရမ္းေၾကြးက်န္မ်ား ေပးသြင္းႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ ဘဲ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တႏွစ္စာ၊ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေမလမွ မတ္လအထိႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ငွားရမ္းခႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးအပါအ၀င္ က်ပ္သိန္း (၁၂၆၈၀ ဒသမ ၈၈) ေၾကြးက်န္ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရိွပါသည္'' ဟု အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ ေၾကြးက်န္ေငြမ်ား ေပးသြင္းေရး ပ်က္ကြက္ပါက ပိတ္သိမ္းအေရးယူမည္ဟုလည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေၾကြးက်န္ေငြမ်ားေပးသြင္းရန္မွာ ပ်က္ ကြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဟုိတယ္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ မ်ားေဆာက္ လုပ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏိႈင္းစဥ္ ကာလအတြင္း ၾကားကာလသာျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေပၚဦးက ေျပာသည္။

" ဝန္ႀကီးဌာနက ငွားရမ္းခေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနတယ္ ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အေဆာက္အအုံက ဖယ္႐ွား ေပးဖို႔ ဝရမ္းလာကပ္တာပါ၊ ဦးေဌးေအာင္ကလည္း ရွင္းျပခဲ႔ၿပီးပါၿပီ၊ သူက ပ်က္ကြက္ေနတာ မဟုတ္ပါ ဘူး၊ ဒီအစိုးရအဖြဲ႔အတည္ျပဳထားတဲ႔ ငွားရမ္းခ ႏႈန္းထားအသစ္ေပါ့ေနာ္၊ Review လုပ္ထားတဲ႔ အသစ္ ကို ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနရတဲ႔အခါမွာ ညွိႏိႈင္းဖို႔ လုပ္တဲ႔ အေနအထားပါ၊ ဒါက ၾကားကာလ အျငင္းပြားခ်က္ ပဲ" ဟု ကုမၸဏီ၏ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေပၚဦးက ေျပာ သည္။

ယင္းဟိုတယ္တြင္ အခန္း ၃၂ ခန္းသာရွိၿပီး ပွ်မ္းမွ် ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဝ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ခရီးသြားရာသီမွာ ၄ လ သာရွိ၍ ေန႔႔စဥ္ရက္ဆက္ အခန္းျပည့္ လူမဝင္ႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ခန္႔ဝင္ေငြရရွိၿပီး ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ အေထြေထြကုန္ က်စရိတ္ႏုတ္ပါက က်ပ္ ၇၅ သိန္းသာ က်န္ရွိၿပီး အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူဖက္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ သည့္ ငွားရမ္းချပန္လည္ၫွိႏိုင္းေရး Review အဖြဲ႕ ကို ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေအးဟန္ ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၃၂ ခန္းရွိေသာ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ ၏ ၁ လလ်ွင္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀၀ အစား က်ပ္သိန္း ၁၀၀၊ ၁ ႏွစ္ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ႏႈန္းအား အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ အတည္ျပဳခ်က ္ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းတစံုတရာျပန္ၾကားျခင္း မျပဳခဲ႔သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က လိပ္မူတင္ျပထား ေၾကာင္း သိရသည္။

" ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဇာတ္ေမွ်ာႀကီးကို အစိုးရအဖြဲ႔ ကေနၿပီးေတာ့ ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါ၊ ထိန္း ညွိေပးပါ၊ မၾကာေသးခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားပါတယ္၊ သူတို႔အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ႀကီး႒ာန ေတြရဲ႕ မေလ်ာ္မကန္မႈေတြကို တိုင္ၾကားၿပီးေတာ့ ထိန္းကြပ္ေပးပါ၊ တည့္မတ္ေပးပါလို႔ ေျပာသြား တယ္၊ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးနဲ႔ အားလုံးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိစၥကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္" ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးညြန္႔က " ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒနဲ႔ အညီပဲ လုပ္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျမသိမ္းစာကပ္တာတို႔၊ အေၾကြးေတြရဖို႔တို႔ ဆက္ လုပ္ထားတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘာမွ ေျဖရွင္းစရာမရွိဘူး၊ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ဆက္သြားမွာ ေလ" ဟု မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟိုတယ္အား အပ္ႏွံ၍ ထြက္ခြာသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ျပန္လည္တရားစြဲဆိုရန္ အတြက္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ က ႏို႔တစ္ပို႔စာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္သည္ အဂၤလိပ္လက္ထက္က တရား႐ံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၀၀ သက္တမ္း႐ွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ေျမဧက ၁၅ ဒသမ ၂၂ ဧက က်ယ္ဝန္းသည္။ ၁၉၈၂ က စတင္ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္က ဟိုတယ္အျဖစ္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ ႀကီးဌာနပိုင္ ဟိုတယ္ အလံုးေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ကို ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။