၂၁ ပင္လံု အစည္းအေ၀းကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပီးဆံုးမွသာ က်င္းပမည္ဟု အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ထုတ္ျပန္

.

Photo- NCA-S EAO

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ။                              ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု (NCA)အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက ယမန္ေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ NCA-s EAO ၈ ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အေရးေပၚအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္း ၊ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရျခင္းမ်ားအေပၚ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္   ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းသြားရန္ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS) က ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တားျမစ္ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ၊ ယမန္ေန႔တြင္လည္း ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ABSDF မွ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲလည္း တားျမစ္ခံခဲ့ရသည္။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ "NCA ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အေျခခံ နားလည္မႈမ်ား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသြားမည္" ဟု ပါရိွသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ( ABSDF)၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ တပ္(DKBA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး(KNU)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA-PC)  တို႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။