အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအျဖစ္ သမၼတ ဒူတာေတးက ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားစြာကို ျဖဳတ္ထုတ္ပစ္ရန္ရွိ

.

မနီလာ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ။              ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သမၼတ ဒူတာေတးက ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူ အရာရွိမ်ားစြာကို ျဖဳတ္ထုတ္ပစ္ရန္ ရွိေနေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သုံးဦးႏွင့္ ရဲတာဝန္ရွိသူ ၅၀ မွ ၇၀ ၾကားတို႔ကို အစားထိုးခန္႔သြားရန္ရွိေၾကာင္း   ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိအစိုးရတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ရွင္းလင္းရန္ အစြမ္းရွိသမွ် လုံ႔လစိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားအေပၚ စြပ္စြဲထားခ်က္မ်ားအေပၚလည္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဒူတာေတးသည္ ၎ရာထူးတက္လာသည့္ ၂၀၁၆ ဇြန္လမွစကာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္ ကမာၻ႔သတင္းမ်ားတြင္ ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပခံေနရၿပီး ကမာၻ႔အႏွံ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသူျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးက ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ ဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ ေရေၾကာင္းစက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႐ုံး အႀကီးအကဲႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားေရးရာ သမၼတ႐ုံးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ စသူတို႔အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူ ဒါဇင္မ်ားစြာအား ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

Tags: