႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးပါ

.

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ မဇ်ၥိမမီဒီယာ ဂရု(ပ္) က ေတာင္းဆုိသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကို၀လံုး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္းသည့္ အေရးႀကီး လံုၿခံဳေရး သတင္းအခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ အစုိးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ထိ က်ခံသြားရႏိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈသည္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ သတင္းစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ျခင္းဆိုသည့္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ နားလည္သိရွိသေလာက္ ေျပာရလ်င္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ျပည္ပသတင္းေအဂ်င္စီမ်ား ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

အလားတူ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ထားေသာ စားပြဲတစ္လံုးေရွ႕တြင္ မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းထားသည့္ ပံုႏွင့္အတူ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကုိ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က အစုိးရပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းက ယခု ထိခိုက္နာက်င္ရမႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ထပ္ေဆာင္း ေစာ္ကားရာက်ေနသည္။ ယင္းဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပမႈပံုစံသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ယူဆႏိုင္ေအာင္  ရည္ညႊန္းသည့္ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံတြင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈပိုင္းတြင္ သိသာစြာ တုိးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တုိးပြားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ရခိုင္အက်ပ္အတည္းကိစၥ ကုိင္တြယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ ျပင္းထန္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရလ်က္ရွိခ်ိန္ ယခု ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အစုိးရ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအေပၚ ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္သြားႏိုင္စရာ ရွိေနသည္။

သတင္းေထာက္မ်ားတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားဆီသုိ႔ သြားေရာက္ ရယူခြင့္၊ သတင္းမ်ားကို ျပည့္စံုတိက်စြာ တင္ျပႏိုင္ရန္ သတင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းစုေဆာင္းခြင့္ ရွိသည္ဟု မဇ်ၥိမက ယံုၾကည္ပါသည္။

အလားတူ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ သတင္းသမားမ်ား သြားေရာက္ျခင္းအေပၚ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိတိက်က် ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစလ်က္ရွိသည္။

ဘက္မလုိက္ မွ်တသည့္ သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုံစမ္းစုေဆာင္းရန္မွာ ၎တို႔၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားဘက္ကေတာ့ ယူဆထားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာရလ်င္ သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းလိုက္ရင္း သိရွိရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္တစ္ခ်ဳိ႕ကို အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ မေဖာ္ျပသင့္သည္ကို မိမိတို႔ လက္ခံေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိရံုမွ်ျဖင့္ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ရာ က်ေနသည္။ အလားတူ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရးဆြဲျပဌာန္းထားခဲ့ေသာ ေခတ္မမွီေတာ့သည့္ အက္ဥပေဒတစ္ခုကို ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ တလြဲအသံုးျပဳရာ ေရာက္ေနသည္။

ယခုအခါတြင္ ထိန္းသိမ္းခံ သတင္းေထာက္မ်ားကို ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေတြ႕ဆံုခြင့္ မျပဳဟု စံုစမ္းၾကားသိထားရပါသျဖင့္ ၎တို႔၏ အေျခခံမူလအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈအေပၚ မိမိတို႔ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမိပါသည္။

ယင္းအတြက္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရဘက္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္ျဖင့္ ရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံသတင္းေထာက္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုသည္။

အေရးႀကီးသည့္ ယခုလုိ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔တြင္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ယခုကိစၥေၾကာင့္ ထိခိုက္သြားမည္ဟုလည္း မိမိတို႔ ခံစားမိေနပါသည္။