မႏၲေလးၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္မ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မခ်ေပးေတာ့ဘဲ စည္ပင္မွ လုပ္ကိုင္မည္

.

 

မႏၱေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ။         ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္မ်ားကို ၂၀၁၈ /၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ထားေပး ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္၊နံနက္ ၁၀ နာရီက ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (တတိယေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အမရပူရၿမိဳနယ္အတြင္း တိုးဂိတ္မ်ားမွာ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ရွိမရွိ ဆိုေသာ ေမးခြန္းကိုအမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေမးျမန္းခဲ႔ရာ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ / ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္ေတြအဆင့္ျမႇင့္သြားမယ္ ။ ေငြေပးေခ်တဲ့ စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါ မယ္။အဲဒီလိုလုပ္ျပီးရင္ ပုဂၢိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ စည္ပင္သာယာကပဲ လုပ္သြားပါမယ္။" ဟု ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ေငြေပးေခ်ေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲရာတြင္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်စနစ္သို႔ ေျပာင္လဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လက္ရွိ ျမိဳ႕ဝင္ဂိတ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ ေနရာမ်ားလည္းသတ္မွတ္ထားကာ ဂိတ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ေ႐ႊက်င္ဂိတ္၊ေအာင္ပင္လယ္ဂိတ္ ၊ေ႐ႊၾကက္ယက္ဂိတ္၊ထံုးဘိုဂိတ္မ်ားကို စည္ပင္မွ  ေလလံေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး လာမည့္ ၂၀၁၈ တြင္ စည္ပင္မွ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။