စစ္ေရွာင္စခန္းကအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕တေန႔တာ

.

႐ိုက္ကူး/တင္ဆက္ - ထက္ထက္၊ ဇင္မိုးဝါ၊ ျမျခဴ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕ေလးမွာရွိတဲ့ ၾကဴေဆာ့၊ လီဆူနဲ႕ ေကဘီစီ (ကခ်င္ကမ့္ပ္)လိုေခၚတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ ရွိေနသူေတြကေတာ့ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစခန္းေတြမွာရွိေနတဲ့ လူဦးေရအမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႕ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ယာစိုက္ျခင္း၊ ေန႔စားလုပ္ကိုင္ျခင္းနဲ႕ အျခားေသာအရပ္ေဒသေတြမွာ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

ဒီအလုပ္ေတြထဲကမွ အမ်ားစု အားကိုးအားထားျပဳလုပ္ကိုင္တဲ့ အလုပ္ကေတာ့ ေျပာင္းဖူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးတဲ့အေပၚ ေျမငွားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုတင္ပို႔ရတဲ့ ေျပာင္းဖူးအမ်ိဳးအစားေတြကို စိုက္ပ်ိဳးၾကတာပါ။

ေျပာင္းဖူးကိုစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေနလွန္းျခင္း၊ ေခၽြျခင္းနဲ႕ ေစ်းကြက္ထဲအထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက အဓိကပါဝင္ပါတယ္။

က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ အမ်ိဳးသားေတြက မိမိတို႔ေဒသကိုျပန္ၿပီး အိမ္ယာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနခ်ိန္မွာ က်န္ရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေျပာင္းဖူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကေန ျဖည့္ဆည္းၾကပါတယ္။

ေျပာင္းဖူးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္နဲ႕ ေခၽြတဲ့အခါ သူတို႔မုန္းတဲ့ စစ္ဖိနပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အသံုးအေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ေျပာင္းဖူးေျခာက္ေတြဟာလည္း ေလွာ္လိုက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ အစာေျပ စားစရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ၾကဴေဆာ့စခန္းမွာ ေရအသံုးျပဳရဖို႔အတြက္ ပိုက္ေတြနဲ႕ သြယ္တန္းထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်န္တဲ့စခန္းႏွစ္ခုမွာေတာ့ ေရအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ကန္တစ္ခုတည္းသာရွိပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ခ်က္ျပဳတ္၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္၊ ေရခ်ိဳးစတဲ့ ေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေတြကို ဒီေရကန္ေတြကေန အသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့ ေလာင္စာရရွိဖို႔အတြက္က လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။

မိခင္ေတြ လုပ္ငန္းခြင္သြားၾကတဲ့အခါ က်န္ေနခဲ့မယ့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ စခန္းေတြမွာ မူႀကိဳေက်ာင္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။

စစ္ေဘးေရွာင္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ သတိေပးမႈေတြ၊ ပညာေပးစာတမ္းေတြကိုလည္း စခန္းေတြမွာ ျဖန္႔ေဝထားပါတယ္။

ဒီစခန္းသံုးခုလံုးရဲ႕ စားေသာက္ေနထိုင္ဖို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာတူညီေပမယ့္ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြကေတာ့ ေနရာအက်ယ္အဝန္းအေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားၾကပါတယ္။

ၾကဴေဆာ့စခန္း

လီဆူစခန္း

ေကဘီစီ စခန္း

ဒါေတြကေတာ့ နမၼတူၿမိဳ႔ေလးမွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသံုးခုရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။