လာမည့္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျမန္မာမွ စပိန္သို႔ လႊဲအပ္

.

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ အာရွ-ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး ASEM ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ စပိန္ႏိုင္ငံက တာဝန္ယူ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ASEM အစည္းအေဝး၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ အစည္းအေဝးအၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လာမည့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ စပိန္ႏိုင္ငံက တာဝန္ယူ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကညာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးအား အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပေပးမည့္ ၿမိဳ႕ကို မေရြးခ်ယ္ရေသးေၾကာင္း စပိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီိး ကတ္စထ႐ုိက EPA သတင္းသို႔ ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို စပိန္မွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပတယ္ဆိုတာဟာ သမူဟမွ်စြာ ေနထိုင္ေရး အားလုံးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဝင္စား ဂ႐ုထားမႈကို ျပသတာပါပဲ။”ဟု ၎က ေျပာၿပီး စပိန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းအစည္းအေဝးအတြက္ လုံ႔လထားသြားမည္ဟု ျဖည့္စြက္ဆိုသည္။

အာရွႏွင့္ ဥေရာပၾကား က႑နယ္ပယ္စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္က်င္းပေသာ ASEM အစည္းအေဝး ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အာရွႏွင့္ ဥေရာပ ၅၁ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။