NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားထံ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုန္ေခ်ာမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔သည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္

.

ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ထြက္ ရွိသည့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ  ျပည္ပသုိ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ တင္ပုိ႔ေနသည့္   ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ထံေရာင္း ခ်ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္ပသုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္တင္ပုိ႔သည့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားထားလုပ္ကုိင္ေနရသည့္ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား-SMEs  ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္- ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက မဇၥ်ိမ၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိသည္။

“ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၊ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အေသးစား ၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေလးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဘို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တာပါ”  ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၈၇/၂၀၁၇) အရ  အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ တင္ပို႔သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ သည့္အတြက္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက -''အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ သက္သာခြင့္ေတြကုိ အခုစေလွ်ာက္လို႔ရပါၿပီ” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါအမိန္ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္႔သည့္ ရက္မွ စတင္ကာ ယင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ခ)ႏွင့္အညီ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။