ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကပ္အတည္း ၾကာရွည္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈကုိ ထိခိုက္လာႏုိင္

.

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပုိင္းပဋိပကၡ ႏွင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ လက္တေလာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ေရရွည္ျဖစ္ပြားေနပါက ထိခိုက္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မရွိျခင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ အေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ား မရွိေသးျခင္းႏွင့္  ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္သာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္၀င္ေရာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လတ္တေလာသက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာ ၾကားခဲ့ျဖစ္သည္။

"ေရတိုမွာေတာ့ သက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ပုံရိပ္မွာက်ေတာ့ မ်ိဳးစုံေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာျဖစ္တဲ့ ဟာကုိ တစ္ခ်ိဳ႕က ပုံႀကီးခ်ဲဲ႕ေျပာတာ၊ တစ္ခ်ဳိ႕က မမွန္ကန္တဲ့ သတင္းေတြကုိ ေျပာၾကတဲ့ အခါၾကေတာ့ တကယ္ျဖစ္စဥ္ကုိ အျပင္မွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ နားလည္ထားတာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ လည္း ျမန္မာျပည္မွာသြားလုပ္ရင္ လုံၿခဳံမႈရွိပါ့မလား ဆိုၿပီး စုိးရိမ္စိတ္ေလးေတြ ရွိတာေပါ့။  " ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သုိ႔ ပုံမွန္အတိုင္း အဆိုျပဳ လႊာမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေကာ္မရွင္မွ စိစစ္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန ပါက တုိင္းျပည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက "နာတာရွည္ မျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ နာတာရွည္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဘက္က လာမယ့္ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆိုင္းသြားႏုိင္တယ္"ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ေရရွည္မျဖစ္ပြားႏုိင္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သုံးသပ္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ  ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ စိစစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း အမွန္၀င္ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။