ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ပံုမွန္နည္းျဖင့္ေျဖရွင္း၍မရဟု UEHRD ဆို

.

ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ၁၅ ။             ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပံုမွန္နည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ ယႏၱယားအသစ္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပ႔ံေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း(UEHRD ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္အေရးေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးစုရွင္းလင္းျခင္း စသည့္ အသံုးအႏူန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႕၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ရြာမ်ားမီးရွဳိ႕ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ႔သည္ဟု ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က ေျပာသည္။

"ဒီျပႆနာကို သာမန္႐ုိးက်ေျဖရွင္းလို႔မရေတာ႔ဘူး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ယႏၱရားအသစ္တစ္ခုလိုတယ္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအားလုံးေပါင္းၿပီးေတာ႔လုပ္လို႔မရဘူး ။ ကုမၸဏီေတြအားလုံးေပါင္းၿပီးေတာ႔လုပ္လို႔လည္းမရဘူး။ ဥပမာစီးပြားေရးက႑မွာဆို P to P ရွိပါတယ္ Private Public Partnership PPP နဲ႔လည္းမရဘူး"ဟု UEHRD၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က ေျပာျပသည္။

၄င္းကိစၥရပ္ေျဖရွင္းရန္ ယႏၱယားအသစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ ကုလသမဂၢဖြံၿဖိဳးေရးအစီစဥ္(UNDP)ႏွင့္ UNICEF၊ UNHCR အစရွိသည္႔ Agenciesမ်ားမွလည္း အကူအညီရယူကာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာတဲ႔အကူအညီေပးေရး၊ ဘဂၤလားေဒရွ္ေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္႔ UEHRDကို ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က ဆိုသည္။

UEHRDႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သံ႐ုံးမ်ားမွ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ပါဝင္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္မွဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင့္ ၄င္းမွ ဆက္ေျပာသည္။

UEHRD အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အလွဴေငြမ်ားလက္ခံရယူခဲရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃)သန္းအထိ လက္ခံရရွိခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပ႔ံေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း(UEHRD) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌအေနျဖင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ညွိႏိူင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္တို႔ပါဝင္သည္။