ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ၅သန္းေျမာက္ ခရီးသည္ကုိ ႀကိဳဆုိ

.

(ဓာတ္ပုံ - ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္)

ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕  ၅သန္းေျမာက္ ခရီးသည္အျဖစ္ Myanmar Airways International စင္ကာပူ-ရန္ကုန္ခရီးစဥ္ (8M 232) မွ ခရီးသည္ Mr. Wong Foo Cheong ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Mr. Wong Foo Cheong ကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View Hotel and Resort မွာ (၂)ညတာ အခမဲ့ အနားယူခြင့္ႏွင့္ Samsonite Luggage အစရွိတဲ့ အျခား ၁၀ သိန္းက်ပ္တန္ဖိုးရွိ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သုိ႔ ခရီးသည္ ၅.၄၅ သန္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ခရီးသည္ သုံးပုံႏွစ္ပုံဟာ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အာရွတုိက္မွ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သုိ႔ ခရီးသည္ ေရာက္ရွိမႈ  ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာၿပီး ယခုႏွစ္အကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ခရီးသည္ ၅.၉ သန္း ရွိမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။