ဖိလစ္ပိုင္က အာဆီယံ ဥကၠဌတာဝန္အား စင္ကာပူသို႔ လႊဲအပ္

.

 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံဥကၠဌရာထူးအား အၿပီးသတ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေနတြင္ စင္ကာပူသို႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးက အာဆီယံသေကၤတ အေသးစားတူအား စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းထံ ၂၀၁၈ အာဆီယံဥကၠဌ ကိုယ္စားျပဳမႈအျဖစ္ ေပးအပ္သည္။

အာဆီယံဥကၠဌရာထူးတာဝန္သည္ အဖြဲ႔ဝင္ ဆယ္ႏိုင္ငံၾကား ႏွစ္စဥ္အလွည့္က် ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား မနီလာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ဖိလစ္ပိုင္က ႏိုင္နင္းစြာ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္က ယင္းဥကၠဌတာဝန္ယူစဥ္ အာဆီယံႏွစ္ငါးျပည့္ေျမာက္သည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က ဘန္ေကာက္ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးကာ ငါးႏိုင္ငံအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ အတြက္ စင္ကာပူ၏ ဥကၠဌတာဝန္ယူျခင္းသည္ “အသြင္သစ္ျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ေသာ အဖြဲ႔ႀကီး” ျဖစ္ေစမည္ဟု လီရွန္လြန္းက ေျပာခဲ့သည္။