ပုသိမ္တြင္ အေဆာက္အဦၿဖိဳခ်စဥ္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ထိခိုက္ေသဆံုး

.

ပုသိမ္ ။          ။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္၊ သိမ္ေတာ္ႀကီးလမ္း၊ ေလးထပ္တိုက္အသစ္ေဆာက္လုပ္စဥ္ အေဆာက္အဦ ၿဖိဳခ်ေနစဥ္ လုပ္သမားတစ္ဦး ဦးေခါင္းထိခိုက္မိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေသဆုံးခ့ဲသည္။

"အေဆာက္အဦေတြ ၿဖိဳခ်ရင္ တင္ျပရပါတယ္။ မတင္ျပဘူးဆိုရင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒန႔ဲ အေရးယူမွာပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ၿဖိဳဖ်က္ေနတာေတြ သြားရင္ေတြ႔ရင္ အေၾကာင္းၾကား ပါတယ္၊ အခု အေဆာက္ အဦကို ဆက္ၿဖိဳဖ်က္လို႔မရဘူး။ ႐ွင္းျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီက အေဆာက္အဦ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးၿပီးေနာက္မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အေဆာက္အဦၿဖိဳဖ်က္တ့ဲအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ ကန္ထ႐ိုက္တာတို႔ကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေရးယူ သြားမွာပါ”ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေဖဝင္းသူက မဇၩိမသုိ႔ေျပာသည္။

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္၃ရပ္ကြက္ သိမ္ေတာ္ႀကီးလမ္း ၉၆/ဃတြင္ အေဆာက္အဦ ၿဖိဳခ်မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္တြင္ ၿဖိဳခ်ေနသည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ဦးေခါင္း ထိခိုက္မိၿပီး၊ ပုသိမ္ေဆး႐ုံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခ့ဲၿပီး၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ေသဆုံးခ့ဲသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ခြင့္အား စည္ပင္သာယာေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွထားေသာ္လည္း အေဆာက္အဦ ၿဖိဳခ်ခြင့္အား တင္ျပေတာင္းဆိုထားျခင္းမရိွပဲ၊ အေဆာက္အဦၿဖိဳခ်ရာ အကာအရံ လုပ္ထားျခင္းမိ်ဳး မရိွ နယ္ေျမအင္ဂ်င္နီယာက ကန္ထ႐ိုက္တာက အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။ 

၎အေဆာက္အဦအား စည္ပင္သာယာ လိုင္စင္ရအႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ ဇူလိွဳင္မိုးမိုးႏိုင္က ႀကီးၾကပ္ၿပီး၊ကန္ထ႐ိုက္အျဖစ္ဦးစိုးႏိုင္ဝင္းျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔သာ တင္ျပထားၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေဆာက္အဦၿဖိဳခ်ရာ ေသဆုံးမႈအတြက္ ဦးသန္႔ေဇာ္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေလးတို႔ ႏွစ္ဦးအား လူေသမႈပုဒ္မ၃၀၄(က)ျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားသည္။