အစိုးရ ႏွင့္ DPN ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာခ်ထားေရးအပါအ၀င္ အဆိုျပဳခ်က္အမ်ားစု သေဘာတူညီမႈရရိွ

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/ မဇၩိမ

 

ရန္ကုန္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၈ ။                      ။  တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(DPN) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္(PC) တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အခ်က္အမ်ားစု သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(DPN) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC) တို႔၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရိွ NRPC ရံုးတြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ေနသည္။

 ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(DPN) ဘက္မွ အစိုးရထံ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္အနက္ အခ်က္နံပါတ္ ၃ မွ ၈ အထိ သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့သည္ဟု ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) မွ ယေန႔ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 ယင္းသေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ား ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို   ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည့္ ႏုိင္ငံတကာက အစုိးရ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္၊ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္ ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မ ရွင္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ၊ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

 ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္သိရိွႏိုင္ရန္ မဇၥ်ိမမွ DPN အဖြဲ႔၀င္ ဦးထြန္းေဇာ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း "မနက္ျဖန္ အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီးမွပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာႏုိင္မယ္ဗ်၊ ဒီေန႔အတြက္က ေဆြးေႏြးမႈမၿပီးျပတ္ေတာ့ ေျပာရခက္ပါတယ္" ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုသည္။

ၿပီးျပတ္မႈမရိွေသးသည့္ အဆိုျပဳခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လိုလားေနျခင္းေၾကာင္း မနက္ျဖန္တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု UNFC ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အစိုးရဘက္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုလားသည့္ အဆိုျပဳခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) သည္   အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ၂၄ နာရီ အတြင္း ေၾကညာေပးရန္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံကို တည္ေဆာက္သြားရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

 ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ႏွင့္ အစိုးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သလို အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၁၅ လၾကာ ေဆြးေႏြးလာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

 ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ(NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ(ANC) ၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႔အစည္း(LDU)  တို႔ ပါ၀င္သည္။