အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေရး UNFC ႏွင့္ အစိုးရ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔

.

ရန္ကုန္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၈ ။           ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(DPN) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC) တို႔၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရိွ NRPC ရံုးတြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ေနသည္။

ယေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(DPN) ဘက္မွ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္(၈)ခ်က္ အနက္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

၁၅လ ၾကာ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးလာခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရးကို အဓိကေဆြးေႏြး ၿပီးျပတ္ပါက က်န္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေဆြးေႏြးၿပီးျပတ္ႏိုင္မည္ဟု   ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ DPN အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

"ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ခူဦးရယ္က ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲကို DPN ဘက္မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Tags: