ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ဟားခါးတြင္သာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရထုတ္ျပန္

.

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ။           ။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အား ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္သာ က်င္းပ သြားမည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းအၿပီး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္သာ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားက ဆႏၵရိွေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္သာ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေျပာင္းေရြ႕ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူအမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမဟုတ္ဘဲ စည္ကားသိုက္ေျမာက္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေရြ႕ဆိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္အား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း မရရိွခဲ့ေပ။