တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေအးရြာတြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြား

.

(ဓာတ္ပုံ - Yangon Police)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕၊ အုန္းပင္ကြင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေအးရြာမွာ  ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါး အလ်ား ၂၀၀ ေပ၊ အနံ ၁၅၀ ေပခန္႕ထပ္မံၿပိဳက်ခ့ဲမႈျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးမွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔္က ထပ္မံၿပိဳက်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  ၎ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်ရာအနီး ေနအိမ္ႏွစ္လုံးမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနစဥ္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေမ်ာပါသြားၿပီး က်န္ေနအိမ္ ၈ လုံးမွာ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိလာသျဖင့့္ ၎ေနအိမ္(၈)လုံးကုိ ဖ်က္သိမ္းကာ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ 

ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူထိခိုက္ ဒဏ္ရာရွ္ိမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သူမိသားစု၀င္မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ၀ိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ျမစ္ေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕၊ အုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအးရြာေက်းရြာသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေမာင္ႏိုင္ထြန္းတို႔အဖြဲ႕မွ ေရာက္ရွိ္ကာ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ အ၀တ္အစားအိတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္းစီအား ေငြမ်ားေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕၊ အုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအးရြာရွိ လူေနအိမ္ေျခ ၈၅ လုံး၊ အိမ္ေထာင္စု ၈၅ စု၊ လူဦးေရ က်ား/မ ၃၂၀ ဦးတို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထမွာ ပါရွိပါတယ္။

Ref; Yangon Police