ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္မွာ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈျဖစ္ပြား

.

(ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔)

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟိုတယ္မွာ ယေန႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ထံမွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈကုိ level2 ယာဥ္အုပ္စုမ်ား ထြက္ခြာၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၃း၅၀ အခ်ိန္မွာ level 3 ယာဥ္အုပ္စုမ်ား ထြက္ခြာပါတယ္။ နံနက္ ၄း၃၀ အခ်ိန္မွာေတာ့ မီးပုိမုိေလာင္ကြ်မ္းလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ level 4 အဆင့္ထိ သတ္မွတ္ၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရပါတယ္။

မနက္ ၀၃:၃၀ အခ်ိန္ခန္႔က မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေနၿပီး ယေန႔ မနက္ပိုင္း ၆ နာရီ အထိ မီးၫႊန္႔မၿငိမ္းဘဲ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနပါတယ္။ 

ဟိုတယ္မွာ တည္းခိုေနထိုင္သူမ်ားကုိ ခ်က္ထရီယမ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဂ်က္စမင္ပဲေလ့စ္ဟိုတယ္သို႔ လတ္တေလာ ေျပာင္းေရႊ႕တည္းခိုေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ဟိုတယ္အေဆာက္အဦအားလံုးနီးပါး ေလာင္ကၽြမ္းခံထားရၿပီး အေၾကာင္းရင္းကို မသိရွိရေသးေပ။