အရႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား ရွိလင့္ကစား ျပည္သူ ဆယ္ဦးလွ်င္ ရွစ္ဦးက သမၼတဒူတာေတးအား ေထာက္ခံ

.

မနီလာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ။            ။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးသည္ ၎၏အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ႂကြယ္ဝမႈ မေၾကညာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၎ကို ျပည္သူဆယ္ဦးလွ်င္ ရွစ္ဦးနႈန္းက ေထာက္ခံေနသည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

Pulse Asia က ေကာက္ယူေသာစစ္တမ္းအရ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ ေပၚလစီကို ေထာက္ခံသူ ၈၀ ရာခိုင္နႈန္းရွိၿပီး ခုနစ္ရာခိုင္နႈန္းသာ လက္မခံၾကဘဲ မဆုံးျဖတ္တတ္ဆိုသည့္ ရာခိုင္နႈန္းက ၁၃ ရာခိုင္နႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုစစ္တမ္းမွရလဒ္သည္ ယခင္ေကာက္ယူထားေသာ Social Weather Station ၏ ေကာက္ယူခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနသည္။ Social Weather Station ၏ စစ္တမ္းတြင္ ဒူတာေတးကို ေထာက္ခံသူက ၆၇ ရာခိုင္နႈန္းရွိၿပီး ဇြန္လအတြင္းက ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ေထာက္ခံသူ ၇၈ ရာခိုင္နႈန္း ရွိျခင္းမွ ၁၁ မွတ္အထိ က်ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြန္လစစ္တမ္းကထက္ ႏွစ္ရာခိုင္နႈန္း ေထာက္ခံသူ က်ဆင္းေသာ္လည္း စစ္တမ္းသစ္အရ ဒူတာေတးအေပၚ လူႀကိဳက္မ်ားမႈနႈန္းသည္ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားႏွင့္ ၎၏ မူးယစ္စစ္ပြဲအေပၚ ႏိုင္ငံအတြင္း ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာလင့္ကစား ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈ မရွိသည္ကို ျပသေနသည္။

မရွင္းလင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေအာက္ လူငယ္သုံးဦး ေသဆုံးခဲ့မႈသည္ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား မနီလာၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားေပၚ ဒူတာေတးကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျဖစ္ပြားထားခဲ့သည္။

တရားမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္စစ္ပြဲမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ ဆင္ႏႊဲလာခဲ့ရာတြင္ ရဲစစ္ဆင္မႈအတြင္း ေသဆုံးသူေပါင္း ၃၉၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ရွိေနသည္။