ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးႏွင့္ မင္းသားစတီဗင္ဆီးဂဲလ္တုိ႔ေတြ႕ဆံု

.

 

အက္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ အေမရိကန္မင္းသား စတီဗင္ဆီးဂ္လဲသည္ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ရိုဒရီဂိုဒူတာေတးႏွင့္ မနီလာျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရရုပ္သံလုိင္း RTVM မွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းထဲ၌ ဆီးဂဲလ္သည္ ဒူတာေတးႏွင့္အတူ တက္တက္ၾကြၾကြ စကားေျပာေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။

အသက္ ၆၅ႏွစ္အရြယ္ ဆီးဂဲလ္သည္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေနာက္ခံထား၍ရိုက္ကူးမည့္ သူ၏ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀မွ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း ဒူတာေတးက ဆီးဂဲလ္အား ေျပာဆိုခဲ့သလို လူသားမ်ားကို ကၽြန္ျပဳေနေသာ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ သူ၏ရပ္တည္ ခ်က္ကို ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ မနီလာ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဆီးဂဲလ္က ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သူ မထင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

“ေခါင္းေဆာင္အသစ္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာတိုးတက္လာတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူ၏ေျပာဆိုခ်က္ ကို Philippine Star သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒူတာေတး၏ အမည္ေျပာင္မွာ “The Punisher” ျဖစ္ျပီး ဒါဗာအိုျမိဳ႕၌ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ စဥ္ကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ နည္းနည္းမွသည္းမခံတတ္ေသာ သူ၏အက်င့္ေၾကာင့္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ကိုယ္ခံပညာနည္းျပေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဆီးဂဲလ္သည္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကထြက္ရွိခဲ့ေသာ Under Siege ႏွင့္ Hard To Kill တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ၀က္၀က္ကြဲေအာင္ျမင္သည့္ ရုပ္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။