ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ျပည္သူသို႔ တင္ျပခ်က္ အေမရိကန္ေထာက္ခံ

.

ဓာတ္ပံု-မင္းမင္း
 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ။           ။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ အားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈဆိုင္ရာအကူ အညီေပးေရးဦးစားေပး   ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူသုိ႔တင္ျပခ်က္မိန္႕ခြန္း ကိုေထာက္ ခံႀကိဳဆိုသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံရံုးမွေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာက႑စံု၊ အလႊာစံုမ်ားစြာႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားေရး ဆုိသည့္ ကတိကဝတ္ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ႀကဳိဆုိပါသည္ ဟုလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ည ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ “ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ကေတာ့ အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပန္ၿပီး စိစစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး (၃) ခု ရိွေနပါတယ္။  (၁) ပထမကေတာ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ျဖစ္ပါတယ္။ (၂) ဒုတိယကေတာ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) တတိယကေတာ့ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေရရွည္ ပဋိပကၡကင္းေဝးေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္  “  ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအတြင္းမွ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာ တိမ္းေရွာင္သြားၾကၿပီး၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ား မွာလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္ “ ဟုလည္း အေမရိကန္သံရံုးထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ေရး သားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ကူညီအားေပးသြားရန္ မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။