ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ ဘဂၤါလီမ်ားေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ေဆြးေႏြးမည္

.

ဒါကာ ေအာက္တိုဘာ၁၃ ။           ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အာဆက္ဒူဇာမန္းခန္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ကိစၥအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ရာ ဘဂၤါလီသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ သူ၏အဓိကအစီအစဥ္မွာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေနရပ္သို႔လ်င္ျမန္စြာျပန္ပို႔ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆက္ဒူဇာမန္းခန္းက မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္ ဗ်ဴရိုကရက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ အဆင္ျမင့္အရာရွိ ၉ ဦးခန္႔ပါ၀င္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

“ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ၾကားမွာရွိတဲ့ ျပသနာ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ေျဖရွင္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိကေဆြးေႏြးမယ့္ အစီအစဥ္ကေတာ့ ဘဂၤါလီေတြအား လံုးကို ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေပးေရးပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခန္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ခို၀င္မလာေစဖို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရကို သူကိုယ္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

“ က်ေနာ္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီးတာနဲ႔ အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ခန္းက ေျပာခဲ့သည္။

အျခားေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ခန္းက “ ဘဂၤါလီ(ရိုဟင္ဂ်ာ)ေတြေနထုိင္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္က အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရႈဖုိ႔အတြက္ အဲ့ဒီေဒသကို က်ေနာ္တို႔သြားေရာက္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ျပီး ျမန္မာအစိုးရက သူတို႔ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခြင့္ေပးမွသာ ထုိေဒသသို႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုးမွ ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ ဒါကာျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူဖုိ႔ သေဘာတူ ခဲ့သည္။

Ref: India Today