ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကို စည္ပင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းထိမ္းသိမ္းေန

.

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ၁၂ ။            ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ားထက္တြင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူမ်ားကို အင္းအား(၆)ဦးပါဝင္ေသာ အေျခအေနမဲ႔ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ေရးအဖြဲ႔က စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ထိမ္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

လမ္းေပၚတြင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မည္ကဲ႔သို႔ေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သူထံတြင္ တာဝန္ရွိသနည္း ဆိုေသာ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ယေန႔ေအာက္တုိဘာ(၁၂)ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"အဲဒီမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ႔ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးေတြ စာသင္အရြယ္ ကေလးသူငယ္ေတြ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနျခင္းကို လုံၿခံဳေရးနဲ႔ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ႔ အေျခအေနမဲ႔ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ေရး အဖြဲ႔ကေန အင္အား+၁+၅ နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စီပင္သာယာေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ႔ ေန႔စဥ္လွည့္လည္ ထိမ္းသိမ္းေနပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ားကို ဝါးနက္ေခ်ာင္း လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္ေျပာသည္။

လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းရာတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း(၉၆၄)ဦးကို ထိမ္းသိမ္းထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိမ္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ရာ၌ (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအားကို ေရႊဂံုတိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ရၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ေယာက္က်ားေလးတစ္ဦး ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

(၆)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ားကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ ထိမ္းသိမ္းလ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း က်ား(၅၁)ဦးပို႔ေဆာင္ထားသည္။(၁၃)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို ငွက္ေအာ္စန္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရွိၿပီး က်ား(၃၂)ဦး ပို႔ေဆာင္ထားသည္။

(၆)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အထိရွိ မိန္းကေလးမ်ားကို ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရွိကာ ယခုႏွစ္အတြင္း ၁၀ဦးပို႔ေဆာင္ထားသည္။

(၁၇)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္အသက္အရြယ္ရွိ သူမ်ားကို ဝါးနက္ေခ်ာင္း လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိရာ က်ား(၄၃၆)ဦး၊ မ(၃၁၆)ဦး ယခုႏွစ္၌ ထိမ္းသိမ္းထားသည္။

အဆိုပါဌာန အေနျဖင့္ စာသင္အရြယ္ကေလးမ်ားကို မိဘအုပ္ထိမ္းသူထံ ခံဝင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္။

ထိုေနရာမ်ားမွ ကေလးငယ္ကိုျပန္လည္ေခၚေဆာင္လိုသည့္ မိဘ၊ အုပ္ထိမ္းသူအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံခ်က္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဳတို႔ပါရွိမွသာ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိဘ ခံဝင္ခ်က္ျဖင့္  က်ား(၁၀၅)ဦးႏွင့္ မ(၁၃)ဦးကို ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔အထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။